• zaterdag 30 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Samenwerkingsovereenkomst Suriname en India voor 5 jaar

| starnieuws | Door: Redactie

Suriname en India hebben op landbouwgebied een overeenkomst getekend. De presidenten Droupadi Murmu en Chan Santokhi worden geflankeerd door de Indiase ambassadeur Shankar Balanchandran en minister Parmanand Sewdien van LVV. (Foto: Kabinet van de President)

Suriname en India zijn een partnerschap aangegaan op het gebied van landbouw. Op 5 juni is een Memorandum of Understanding ondertekend tussen minister Parmanand Sewdien van
Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Indiase ambassadeur Shankar Balanchandran. De ondertekening vond plaats onder toeziend ook van de president Chan Santokhi en Droupadi Murmu.

Deze overeenkomst betreft de samenwerking op het gebied van landbouw en aanverwante sectoren voor de periode 2023-2027. De samenwerking zal zich onder andere richten op uitwisseling van informatie en deskundigheid op het gebied van landbouwvoorlichting en innovatieve voorlichtingsmethoden, publiek-private partnerschappen, landbouwmechanisatie, modernisering van slachthuizen, voedselverwerkingstechnologie, oprichting en uitbreiding van laboratoria voor het testen van levensmiddelen, en bodem- en waterbeheer.

Deze landbouwpartnerschap tussen Suriname en India zal vele voordelen en tastbare resultaten met zich meebrengen zoals de uitwisseling van kennis en technologie, stelt LVV. Agrarische samenwerking vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis en praktijken tussen beide landen. Het maakt de overdracht van geavanceerde landbouwtechnieken, innovatieve technologieën en wetenschappelijke onderzoeksresultaten mogelijk. Suriname kan gebruik maken van de expertise en ervaringen van India, wat leidt tot verhoogde productiviteit, efficiënt beheer van hulpbronnen en verbeterde landbouwpraktijken.Een ander verwachte voordeel van de samenwerking is verbeterde voedselzekerheid. Door samen te werken in de landbouw kan Suriname de uitdaging van voedselzekerheid effectiever aanpakken. Het delen van expertise en middelen zal de productie helpen te optimaliseren en landbouwsystemen te diversifiëren, wat leidt tot hogere opbrengsten en een betere weerbaarheid tegen klimaatverandering. Het zal ook bijdragen tot verduurzaming van het milieu door gezamenlijke inspanningen op het gebied van duurzame landbouwpraktijken. Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's kunnen zich richten op milieuvriendelijke technologieën, precisielandbouw, biologische landbouw en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.  Capaciteitsopbouw en Human Resource Development staan ook opgetekend in de overeenkomst. Samenwerking tussen Suriname en India maakt namelijk de uitwisseling van expertise en trainingsmogelijkheden voor boeren, onderzoekers en beleidsmakers mogelijk. Initiatieven voor capaciteitsopbouw, zoals workshops, seminars en uitwisselingsprogramma's, vergroten vaardigheden, kennis en technische know-how. De toekomstige samenwerkingsinitiatieven tussen beide landen op landbouwgebied creëren nieuwe economische kansen voor beide landen die ook handelsmogelijkheden met zich zullen meebrengen. Verhoogde productiviteit en kwaliteit van de landbouw verbeteren het exportpotentieel, genereren deviezeninkomsten en stimuleren plattelandseconomieën.  Minister Sewdien is zeer ingenomen met de brede scala aan voordelen en tastbare resultaten die de agrarische samenwerking tussen Suriname en India biedt. Behalve de toekomstige gedeelde kennis, technologie en middelen om de productiviteit, voedselzekerheid, economische groei, milieuduurzaamheid en capaciteitsopbouw te verbeteren, is volgens de bewindsman het belangrijkste resultaat van deze samenwerking het bereiken van duurzame agrarische ontwikkeling.

| starnieuws | Door: Redactie