• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Samenscholingsverbod volledig opgeheven; evenementen weer toegestaan

| waterkant | Door: Redactie

In de periode van 13 april 2022 tot nader order, is het uitsluitend met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team toegestaan om commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben evenals commerciële- en privé evenementen

Dat heeft de Surinaamse overheid zojuist bekend gemaakt. In essentie is onderstaande gewijzigd:

Vanaf woensdag 13 april 2022 gelden de volgende maatregelen tot nader order:

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;

Maatregel 2 – Commerciële activiteiten;

In de periode van 13 april 2022 tot nader order, is het uitsluitend met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team toegestaan om commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben evenals commerciële- en privé evenementen

Maatregel 3 – Personenverkeer

Kinderen jonger dan 18 jaar zijn vrijgesteld en worden daarom als volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel beschouwd.

Maatregel 4 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine

Onverminderd hetgeen ter zake bij of krachtens de Besmettelijke Ziektenwet 1953 of een andere wettelijke regeling is bepaald of besloten, is het personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

| waterkant | Door: Redactie