• donderdag 18 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Saamaka-organisaties doen aangifte tegen Richard Kalloe

| de ware tijd | Door: Redactie

door Samuel Wens

BROKOPONDO — “De uitspraken zijn niet alleen beledigend en denigrerend, maar ook discriminerend. Wij leven gebroederlijk samen in dit land en een gewezen minister moet dat niet verpesten.” Vertegenwoordigers van vier Saamaka-organisaties gaan op 1 juli, Ketikoti, op de politiepost van Brokopondo aangifte doen tegen Richard Kalloe omdat ze menen dat hij het negroïde ras, in het bijzonder binnenlandbewoners, in een radiovraaggesprek heeft belasterd. Ze verwijten hem “belediging, racisme en publieke aantasting van onze persoonlijke levensfeer”.

De oud-minister stelde in het programma onder meer dat de “creoolse bevolkingsgroep” een gat in haar hand heeft. “Ze weet geen geld te beheren, alleen maar uit te geven en heeft een groot probleem bij een beleid van krap geld-politiek.” Om kracht bij zijn zienswijze te zetten nam hij de coalitiepartij Abop als voorbeeld die klaagt dat haar ministeries geen geld krijgen om projecten uit te voeren.

“Het vraaggesprek was niets anders dan haatzaaien tegen de binnenlandbewoners”

“Maar al die projecten gaan naar het binnenland. Er is dan geen geld voor de kustvlakte bij de mensen die dit land hebben opgebouwd en die dit land besturen en in stand houden en belasting betalen om voor hun wat te doen als alles gaat naar het binnenland om daar mensen in de watten te leggen die geen mallemoer presteren”, is één van de uitspraken waarmee Kalloe de Saamaka heeft gekrenkt.

Strafklacht

In een schrijven dat rondgaat wordt melding gemaakt van het voornemen om op de historische en symbolische 1 juli-dag een klacht in te dienen tegen hem. “Kalloe heeft ons tijdens zijn vraaggesprek beledigd, gekleineerd en onze levensstijl als primitief bestempeld”, foetert kapitein Iwan Adjako in gesprek met de Ware Tijd. Hij verwacht dat de politie van Brokopondo de aanklacht doorgeleid naar het Openbaar Ministerie. “Kalloe moet strafrechtelijk worden vervolgd, omdat zijn uitspraken tot een uitbarsting onder de bevolking kunnen leiden”, waarschuwt de gebelgde dignitaris.

Een jurist uit het binnenland bevestigt op basis van anonimiteit dat een gemeenschap die zich belasterd en gesmaad voelt aangifte kan doen bij de politie. “Wij wonen in een rechtsstaat en de groep die indient is internationaal erkend”, vertelt hij over de Saamaka. Hij adviseert de mensen om  ook een strafklacht in te dienen bij de procureur-generaal zelf. “Het vraaggesprek was niets anders dan haatzaaien tegen de binnenlandbewoners”, oordeelt de advocaat. Hij zegt dat ook kan worden bekeken als er niet een klacht moet worden ingediend tegen het medium – online radio Awaaz – dat het interview met Kalloe uitzond.

| de ware tijd | Door: Redactie