• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ruim SRD 180 miljoen aan kredietaanvragen bij NOFA

| dagblad suriname | Door: Redactie

Dat er een grote kredietbehoefte bestaat binnen de agrarische sector blijkt uit de kredietaanvragen van ruim SRD 180 miljoen die bij het Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA) nu lopen. De NOFA is een kredietfonds, dat eerder dit jaar door de regering is ingesteld ten behoeve van kleine- en middelgrote bedrijven in de agrarische sector. 

Het Assembleelid Mahinder Jogie (VHP) wil van de regering weten of er genoeg middelen in het fonds zijn om aan de grote kredietbehoefte te voorzien. Bij de goedkeuring van de Wet NOFA in maart dit jaar door de Nationale Assemblee, heeft de regering toegezegd SRD 100 miljoen in

het fonds te stoppen. Volgens Jogie is er vooralsnog slechts SRD 10 miljoen in NOFA gestort.

Gelet op de kredietaanvragen die thans lopen wil Jogie weten of de regering het fonds zal aanvullen.

Het Assembleelid sprak dinsdagmiddag 22 november tijdens de behandeling van de ontwerpwet inzake de instelling van het Produktie Krediet Fonds (PKF). De Instelling van het PKF past binnen het door de regering voorgestane beleid ten aanzien van de financieringsbehoefte van kleine- en middelgrote ondernemingen, alsmede stimulering van de productie van goederen en diensten die waarden toevoegend zijn, en bestemd zijn voor export of importvervangend zijn.

Jogie wil weten hoeveel middelen in het fonds gezet zullen worden. 

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie