• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Roofverdachte na bijkans een maand op verzoek van advocaat in vrijheid gesteld

| waterkant | Door: Redactie

De verdachte Urbjan H., die sinds zijn aanhouding voet bij stuk hield onschuldig te zijn, is op maandag 28 november op verzoek van zijn raadsvrouw Maureen Nibte door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Dit bevestigt de advocaat tegenover Waterkant.Net.

Deze man werd op zondag 30 oktober op verdenking van een gewapende roofoverval aangehouden, welke gepleegd is op donderdag 25 augustus op de ondernemer A.T. en zijn arbeider in het politieverzorgingsgebied van Santodorp.

In eerste instantie had een arbeider van de desbetreffende ondernemer bij de politie verklaard dat Urbjan een van de rovers was, maar later kwam deze getuige terug op

zijn verklaringen. Ook de ondernemer werd bij de politie gehoord, die volgens Nibte verklaarde dat hij de verdachte op de fotocollage van de politie niet heeft herkend als een van de daders, die hem heeft beroofd.

Op basis van deze verklaringen deed de raadsvrouw het verzoek tot invrijheidstelling bij de rechter-commissaris gebaseerd op artikel 54a.

Dit verzoek werd toen afgewezen, waarna Nibte het invrijheidstellingsverzoek op basis van artikel 54c bij het Hof heeft ingediend. Voordat het Hof het verzoek in behandeling nam, stelde het Surinaamse Openbaar Ministerie de verdachte in vrijheid.

Volgens Nibte is haar cliënt bijkans een maand onschuldig opgesloten. Haar cliënt wist niet eens waarvoor hij in verzekering was gesteld. Op dinsdag 22 november heeft de rechter-commissaris de inverzekeringstelling van Urbjan rechtmatig getoetst, na het vrijlatingsverzoek gebaseerd op artikel 54a. Daartegen is de verdachte in beroep gegaan.

“Blijkens de inhoudt van de hierbij uit het strafdossier bijgevoegde verklaringen van zowel het slachtoffer als mede van de getuige, is Urbjan niet de dader, die de strafbare feiten jegens hen heeft gepleegd. Evenmin heeft cliënt zichzelf herkend op de camerabeelden, hij is niet degene op de camerabeelden. Client geeft aan, dat hij geheel onschuldig vast zit. Hij is nimmer met justitie in aanraking gekomen”, aldus Nibte.

| waterkant | Door: Redactie