• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Roep om onmiddellijk onderzoek naar slachting Moiwana

| starnieuws | Door: Redactie

Stichting Fonds Ontwikkeling Moiwana-gemeenschap en Stichting 8 December 1982 roepen de regering op om onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de slachting in Moiwana op 29 november 1986.  Dat stellen zij in een verklaring. 

Wij, de ondergetekende organisaties, veroordelen de massamoord van ten minste 39 mensen in het Marrondorp Moiwana in district Marowijne. Het bloedbad vond door middel van een gecoördineerde militaire operatie plaats op 29 november 1986, van het Nationaal Leger o.l.v. de toenmalige bevelhebber D. Bouterse.
Wij, de ondergetekende organisaties, zijn solidair met de nabestaanden en eisen gerechtigheid voor de slachtoffers inzake de Moiwana slachting. Wij en de nabestaanden hebben herhaaldelijk gevraagd aan de regering van de republiek Suriname om hun recht te doen en uitvoering te geven aan het Moiwana vonnis 2005 en het strafrechtelijk onderzoek op te starten, zodat de mensenrechtenschenders hun straf niet ontlopen. Dergelijke daden van flagrante moorden en grove schending van de mensenrechten komen voor in autoritaire regimes zoals tijdens de militaire dictatuur van 1980-1987 in ons land.
In dit verband adviseren ondergetekenden de regering, om een eresaluut te brengen ter nagedachtenis aan politie inspecteur Herman Gooding, die werd vermoord naar aanleiding van zijn moedig optreden om opheldering te brengen in de massamoord van Moiwana en andere mensenrechtenschendingen.
De Stichting Fonds Ontwikkeling Moiwana-gemeenschap en de Stichting 8 december 1982 roepen de regering van ons land op om onmiddellijk onpartijdige en geloofwaardige onderzoeken uit te voeren door de daartoe bevoegde instanties. We roepen De Nationale Assemblee op, de regering hierin te ondersteunen door middel van een geactualiseerde motie waarin de regering van Suriname haar verplichting wat Moiwana betreft volgt, wat rechtstreeks uit artikel 68 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM) dat Suriname immers verplicht, de uitspraken van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, inclusief de Moiwana-uitspraak van 2005 uit te voeren.
In zijn algemeenheid volgt deze verplichting uit de artikelen 1 AVRM en 2 van het  internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten die staten verplichten de rechten in deze verdragen te eerbiedigen en te verzekeren, en uit de plicht om het in deze verdragen alsook in de Grondwet opgenomen recht op leven, door de wet te beschermen.

Stichting Fonds Ontwikkeling Moiwana-gemeenschap.                         
André Ajintoena    

Stichting 8 december 1982 
Sunil Oemrawsingh                                                                                    

| starnieuws | Door: Redactie