• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Roberto Prade tot 25 januari korpschef

| suriname herald | Door: Redactie

Roberto Prade heeft aangekondigd een schrijven te zullen richten aan president Chan Sanotkhi waarin hij aangeeft zijn functie als korpschef per 25 januari ter beschikking te stellen. Dit is geaccepteerd door president Santokhi.

Er is op 4 januari een gesprek geweest tussen de korpschef en de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. Op 5 januari was er weer een gesprek met Prade, onder leiding van president Santokhi.

Bij het gesprek met de president zaten ook de minister van Justitie en Politie en de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, aan. Tijdens dit gesprek heeft de scheidende korpschef aangegeven dat hij de regering alle ruimte geeft voor de uitvoering van de geplande reorganisatie.

Ondertussen zal de regering werken aan een managementteam voor het leiden van het korps. Er zal geen beleidsvacuüm ontstaan. De korpschef zal tot de laatste dag van zijn aanstelling zijn werkzaamheden normaal vervullen.

Politiebond
De voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Milando Atompai, heeft eerder te kennen gegegevn dat de korpschef alleen per presidentiële resolutie kan worden ontheven. Op de vraag wat hij als bondsvoorzitter vindt van het functioneren van Prade zegt hij: "Ik wil mij niet uitspreken over het functioneren van de korpschef. Met SRD 5000 dat hij van het ministerie krijgt houdt hij het korps staande. Hoelang heeft u niet gehoord dat de politie naar papier om te kopiëren en uit te printen op zoek is? Daarvoor zorgt Prade," weet Atompai te vertellen.

Voorts voert Atompai aan dat tussen nu en anderhalf jaar alle commissarissen met pensioen gaan. Prade en Migalda Kolf zouden dan nog de enige commissarissen in het korps zijn. Hij zegt dat er een reorganisatie binnen het Korps Politie Suriname moet komen om na te gaan hoe het korps verder te leiden. "Die posten moeten ingevuld worden. Ze zijn strategisch."

De vrijheid om te bepalen als er volgens competentie of hiërarchie gewerkt zal worden bestaat wel. De wet schrijft voor dat iemand vanaf de rang van hoofdinspecteur de functie van korpschef kan invullen.

Intussen heeft de bond een schrijven gericht aan president Santokhi om ontvangen te worden. Naar zeggen van Atompai heeft het staatshoofd direct gereageerd en is bereid om de bond nog te ontvangen.

| suriname herald | Door: Redactie