• zondag 25 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

'Rijstboeren maken wel winst'

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie

'Rijstboeren maken wel winst' 20/06/2021 22:11 - Aidy Pinas-Agodeba Grondbewerking van een rijstareaal in Nickerie. Foto: NII   PARAMARIBO - Al jaren klagen rijstboeren rond elke halfjaarlijkse seizoensoogst over de in hun ogen lage prijs die opkopers van padie hen bieden. De agrariërs zeggen hierdoor niet uit de kosten te komen en dus verlies te lijden. Echter, uit het afstudeeronderzoek van Nareen Gajadin, waarmee hij donderdag zijn mastergraad heeft behaald, blijkt het tegenovergestelde Slecht enkele jaren zaten de boeren onder de kostprijs. Vanaf 2007 is dat niet het geval. Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de geproduceerde rijst wordt geëxporteerd. Volgens Gajadin wordt 50 procent van de geoogste padie verwerkt tot witte rijst. Er worden ook andere producten vervaardigd zoals voer en slijpmeel. De onderzoeker pleit voor een goede informatiestroom naar het Planbureau om een goede planning voor de toekomstige rijstproductie te maken. Gajadin: "Er zit best wel een winstmarge voor de boeren bij. Het onderzoek heeft dat duidelijk aangetoond. Subsidie aan boeren zou alleen zin hebben als de prijskostenquote onder 120 ligt. Die bestaat uit diverse componenten waaronder de prijs van padie per baal en de kostprijs per ton per hectare. De kostprijs zelf bestaat ook uit een aantal componenten waaronder grondbewerking, loon en inputs. Bemesting is de grootste kostenpost." Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA), geconfronteerd met het afstudeeronderzoek wil de cijfers van Gajadin zien. Hij zegt niet bij voorbaat dat die een vertekend beeld geeft. "Hij zal met een eerlijke berekening komen, neem ik aan. Er zijn tal van zaken die een rol spelen, waaronder de koers, aangezien inputs geïmporteerd worden. De koers fluctueert in de voorbije maanden flink en staat vandaag de dag op ruim twintig Surinaamse dollar voor één US dollar." Oemraw zegt dat als het onderzoek een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de sector de boeren dit niet zullen afwijzen. Volgens het onderzoek zal de prijs-kostenquote tot zeker 2030 boven 120 blijven. Het gevolg hiervan is dat de productie zal blijven toenemen. Ook voorspelt de onderzoeker dat er uiteindelijk uitbreiding nodig zal zijn, omdat de bestaande arealen op termijn volledig benut zullen zijn. Gajadin stelt dat er dus nog veel te doen valt voor de rijstsector. Er zullen strategische besluiten moeten worden genomen. Echter, de uitbreiding kan pas worden uitgevoerd wanneer de quote een bepaald niveau heeft bereikt en in dit geval moet die tussen 120 en 135 zijn. Bij een lager niveau zal onder meer stagnatie optreden en bij een zeer laag niveau kan zelfs sprake zijn van inkrimpen van de capaciteit. Hij zegt met zijn onderzoek bewezen te hebben dat de raming vrijwel overeenkomt met de realisatie voor de periode 2000-2019. Volgens schatting zal binnen tien jaar de productie, in vergelijking met nu, verdubbelen. Een vereiste om uit te breiden is het beschikbaar hebben van grond. De onderzoeker heeft drie potentiële uitbreidingsgebieden voor agrarische productie op het oog: Wageningen, Maratakka en achter Southdrain. "Natuurlijk moet er vooraf werk gedaan worden, waaronder bodemonderzoek." Ook de SPBA-voorzitter zegt dat uitbreiding noodzakelijk zal zijn. Volgens hem wordt er al jaren hierover gesproken, maar het is tot nu toe bij woorden gebleven. Nu bedraagt het totaal rijstareaal vijftigduizend hectare. "Er moet uitgebreid worden om de productie te vergroten. Er zijn jongeren die geïnteresseerd zijn in de rijstbouw, maar ze hebben geen grond." Gajadin beveelt aan dat de rijstsector het Planbureau betrouwbare gegevens verstrekt om een goede raming voor toekomstige productie te maken. Gegevens worden verzameld door verschillende instituten, waaronder het Anne van Dijk Rijstonderzoeksinstituut Nickerie en de afdeling statistiek van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij heeft overzichtelijk op schrift gesteld hoe de gegevensstroom naar het Planbureau kan geschieden. Volgens Oemraw is de opbrengst van ruim twaalfduizend hectare voldoende voor lokale consumptie. Vorig seizoen is er ruim 32.000 hectare ingezaaid, waarvan zo'n driehonderd door wateroverlast verloren is gegaan. De boeren zijn van plan om dit seizoen 35.000 hectare in te zaaien. De inzaaiperiode duurt tot medio augustus. Gajadin is met een acht afgestudeerd van de Institute for Graduate Studies & Research.   Tweet  Gerelateerde artikelenPadieoogst aan het verrottenOndanks onregelmatigheden situatie SML niet uitzichtloosCOMMENTAAR: Vinger op de zere plekPadieproducenten beschuldigen Sewdien van vals spel'Padieprijs al dertig jaar geliberaliseerd' Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie