• zondag 11 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering wil Suriname Investment Enterprise NV oprichten

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

De regering heeft besloten na het debacle van New Surfin NV, Suriname Investment Enterprise NV op te richten. Het doel is om activiteiten te ontplooien gericht op het mobiliseren en aantrekken van investeringskapitaal. Dit, ter uitvoering van projecten en programma's ter bevordering van duurzame sociaaleconomische weerbaarheid van de Staat en financiële instellingen in Suriname. Hiertoe is intussen een concept machtigingswet opgesteld die nog moet worden aangeboden aan De Nationale Assemblee. De oprichting van een nieuwe NV was aangekondigd door president Chan Santokhi, die stelde dat NV New Surfin nietig is.

De ministers Armand Achaibersing (Financiën & Planning) en Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking) worden gemachtigd om namens de Staat de akte van oprichting ten overstaan van de notaris te ondertekenen. Namens de Staat mogen ze ook aandelen uitgegeven en het geplaatste kapitaal aanvaarden. In de concept oprichtingsakte staat dat de directeur van de NV ten minste drie jaar ingezetene moet zijn van de Republiek Suriname. De Surinaamse nationaliteit is geen vereiste, zoals dat ook het geval was bij New Surfin NV.

De regering is bezig naar financieringsmiddelen te zoeken in de particuliere sector. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om enkele schulden te herfinancieren met goedkoper kapitaal, waardoor de druk op de rentebetalingen lager wordt. Daarnaast kunnen deze financieringsmiddelen worden gebruikt om de economie verder monetair en fiscaal te stabiliseren, zodat de druk op de samenleving wordt verminderd, de nationale productie wordt aangejaagd en de armoede wordt bestreden.
Financiering van projecten met buitenlands kapitaal in de particuliere sector betekent volgens de regering tevens dat de schuldenberg van de overheid niet groter wordt. Dit is bedoeld om de economische groei van Suriname te stimuleren en voor meer inkomsten te zorgen.
De bedoeling van de nieuwe naamloze vennootschap is dat deze ervoor moet zorgen dat investeerders niet te maken krijgen met onnodige bureaucratie, maar op een vlotte manier zaken kunnen doen. Een naamloze vennootschap is de privaatrechtelijke rechtsvorm die in het internationaal kapitaalverkeer een behoorlijke bekendheid geniet, en draagt volgens de regering ook bij aan het vertrouwen dat investeerders zullen hebben.

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie