• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname
Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning 

Regering in overleg met IMF over 25% verhoging EBS-tarieven

| starnieuws | Door: Redactie

Deze maand moeten de tarieven van de Energie Bedrijven Suriname (IMF) op basis van het programma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met 25% de lucht in gaan. "Het is een feit dat zo een verhoging veel effecten zal hebben. De regering voert daarom op dit moment gesprekken met het IMF om deze verhoging gefaseerd in te voeren om zo de impact voor de consumenten te beperken". Dit deelde minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning vrijdag mee in De Nationale Assemblee. 

Ook bekijkt de regering nu de mogelijkheid om een zogenaamde Lifeline tarief te introduceren. "Hierbij zal de mogelijkheid bestaan om op maandbasis een bepaalde hoeveelheid kWh stroomverbruik gratis te ontvangen. De details hiervan worden binnenkort bekendgemaakt", zei Achaibersing. 

Een andere kwestie die speelt is wat de juiste kostprijs is van de EBS. Hier is veel discussie over geweest. Deze vraag moet ook beantwoord worden vanuit de optiek van mogelijke efficiëntie verbeteringen die binnen de EBS mogelijk zijn. Het bureau Ernst & Young heeft de opdracht gekregen een doorlichting van de EBS uit te voeren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat de kostprijs is, maar ook wat de besparingsmogelijkheden zijn binnen het bedrijf. De eerste rapportages over deze doorlichting zijn ontvangen en zullen worden besproken met de directie van de EBS. Na afronding van het rapport zal deze ook worden gepubliceerd, zodat deze informatie voor het publiek beschikbaar is, deelde de bewindsman mee. 

Het IMF programma loopt goed volgens Achaibersing. Alle maatregelen binnen het programma zijn in uitvoering. Wel is het zo dat een paar van deze iets later zullen worden behaald dan initieel gepland. Met het IMF zal in goed overleg de tijdsplanning van het programma conform worden aangepast. "Ik wil benadrukken dat dit voor de voortgang van het programma zelf geen effecten heeft. Het IMF programma is niet statisch maar dynamisch. Wij zijn hard bezig en waar zaken niet zo snel gaan als verwacht, moeten we dat meenemen en de nodige aanpassingen doen", stelde de minister.  

De afgelopen week was er een delegatie van het IMF in Suriname in verband met het tweede kwartaal review van het programma. Op zeer korte termijn zal bekendgemaakt kunnen worden dat de Staff Level Agreement is behaald. De weg is dan vrij om op de boardmeeting van het IMF eind juni het formele besluit te nemen voor de overmaking van de derde tranche van circa US$ 55 miljoen.

| starnieuws | Door: Redactie