• zondag 25 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering keurt conceptwet collectieve grondenrechten goed

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

De regering heeft het conceptwet Collectieve rechten inheemse- en tribale volken van de presidentiële grondenrechtencommissie goedgekeurd. Dit zei de president Chan Santokhi vandaag tijdens de webinar ‘Landrights: What are we learning from the region. Suriname towards a strong legislation confirmation.’ De conceptwet moet verder nog binnen De Nationale Assemblee (DNA) worden besproken en aangenomen. De webinar wordt morgen afgesloten met andere deskundigen.

In 2020 werd er een campagne gelanceerd ‘Met elkaar in Suriname’, wat inhield dat de regering de wet van collectieve rechten inheemse- en tribale volkeren binnen zes maanden moest aannemen in DNA. Met de campagne wilde men de bewustwording van het grondenrechtenvraagstuk bevorderen in Suriname.

Enkele maanden geleden werd de wet opnieuw herzien. Volgens de voorzitter van de presidentiële grondenrechtencommissie Patricia Meulenhof was de wet technisch niet in orde. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om toch de technische vraagstukken in orde te maken voor dit wetsproduct. Er werd daarom gewerkt met studenten van de juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit en buitenlandse deskundigen.

Het is van belang dat de inheemse- en tribale volken de erkenning en het volledige recht krijgen op hun gronden. Volgens de directeur van het Amazone Conservation Team Minu Parahoe is het belangrijk dat het grondgebied van de inheemse- en tribale volken in kaart wordt gebracht. Dat is al gedaan door de groepen de Trio’s, de Wayana’s en de Matawai’s. Door hun gebieden in kaart te brengen kan men gemakkelijk nagaan hoe groot het gebied is dat tot iedere groep behoort. Op deze manier kan ook worden nagegaan als er door vorige regeringen illegaal gronden zijn weggegeven.

Omaira Bolaños, antropoloog die vandaag ook deelnam aan de webinar, geeft verder aan dat er ook gekeken moet worden naar de rechten van de vrouwen in het geheel. Klimaatsverandering en het verzamelen van data zijn een must wil de regering verder werken aan regulering en wetgeving van deze groep.

Er zal vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport gewerkt worden aan duurzame ontwikkeling van de gebieden van de inheemse- en tribale volkeren. Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport zal het volledig team dat belast is met het grondenrechtenvraagstuk inzetten om de totale groep van dienst te zijn in het proces om de wet aan te nemen in DNA.

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie