• vrijdag 14 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering hoopt DNA goedkeuring Herstelplan te krijgen

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi  heeft gisteren tijdens de Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) verklaard, dat het Economisch Herstelplan van zijn regering één van de zaken is, waarbij er overeenstemming bereikt is met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Santokhi zei, dat het Herstelplan de volgende week besproken zal worden met de regering en vervolgens ook gepresenteerd aan DNA. De regering hoopt hierbij de zegen te krijgen van het parlement en goedkeuring van het Herstelplan. Santokhi verklaarde dat het parlement, het Herstelplan op korte termijn aangeboden zal krijgen, en dat alle onderwerpen inclusief cijfers, gedetailleerd gepresenteerd zullen worden. Vervolgens zei Santokhi, dat er de afgelopen zes maanden ononderbroken onderhandeld is met het IMF. Er is zelfs een beroep op de leiding van het IMF gedaan om op tijd voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen, zodat de armoede aangepakt kan worden. “Dit, zodat wij een gestructureerd programma kunnen uitvoeren. Wij zullen niet met populistische maatregelen komen, maar zullen ervoor zorgen, dat de mensen het zullen overleven”, benadrukte Santokhi. Volgens het staatshoofd, is het Herstelplan ook door het IMF beoordeeld. ‘’Alleen door de deelname van het IMF, zullen wij ervaren hoe andere instituten, landen en onze bondhouders zullen reageren.’’

Vervolgens zei Santokhi, dat er met de vakbonden  overleg gevoerd zal worden, om ook met hen overeenstemming te bereiken. Het pakket van maatregelen zal bij moeten dragen aan de koopkrachtversterking in het land, en de financiële positie van de werkende klassen ook verbeteren.

“Wij kunnen daarbij vernemen wat hun concrete inzichten zijn, maar ook hun inzichten met betrekking tot de herziene versie van het Herstelprogramma”, aldus Santokhi. Op basis van hun inzichten, kan er volgens Santokhi, dan een integraal pakket van maatregelen vastgesteld worden, en de kosten vervolgens doorberekend worden, als die uitvoerbaar zullen zijn. De overige inzichten, zullen volgens de president ook meegenomen worden, en vervolgens bijgesteld in het Herstelprogramma.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie