• vrijdag 17 September 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

REGERING GAAT NIEUWE REKENKAMER BENOEMEN

Datum: | Bron: united news | Door: Redactie

Bij de Rekenkamer van Suriname zullen de huidige leden vervangen worden. Dat heeft de regering besloten. De vervanging komt op basis van “rapporten” die de regering heeft ontvangen, zegt president Chandrikapersad Santokhi.

Deze zaak is al met het parlement besproken en zijn ook al kandidaten aan het staatshoofd gepresenteerd om aan de hand van een bepaalde profielschets te toetsen of zij voldoen.

Santokhi zegt dat hij binnenkort een brief naar de voorzitter van De Nationale Assemblee zal sturen over deze kwestie. De president stelt verder dat vanwege het feit dat hij vindt dat de persoon die is voorgedragen voor het voorzitterschap van de Rekenkamer niet voldoet “breed” gekeken is in de samenleving naar een geschiktere persoon om die post in te vullen. “Je vindt heel goede kandidaten”, aldus Santokhi.

Probleem is echter dat ze of de Nederlandse nationaliteit hebben of bij het particuliere bedrijfsleven zitten. Niet iedereen uit het bedrijfsleven is bereid hun positie voor vijf jaar op te geven.

Over de benoemingen van zijn echtgenote Mellissa Santokhi-Seenacherry van Leo Brunswijk, de jongere broer van de vicepresident, die op forse kritiek uit de samenleving zijn gestuit, stelt de president dat deze opnieuw bekeken zullen worden. Hij heeft hierover reeds met de vicepresident gesproken. Afgesproken is dat een aantal van de benoemingen van Leo Brunswijk “teruggedraaid moeten worden.” De issue van de benoemingen is in breder verband besproken in de coalitietop maar ook in de regeringstop, “omdat het soms issues waren die te maken hadden met de onderhandelingen waarbij de verschillende posities op alle niveau’s besproken waren”. Bij de coalitievorming was bepaald welke partij welke posities zou mogen invullen.

Er doet zich echter een situatie voor merkt Santokhi op dat sommige partijen veel kader kunnen aanleveren en andere hebben “niet zoveel kader met als gevolg dat je vaker bepaalde personen terug ziet in bepaalde posities”. In dit kader zal meer invulling gegeven moeten worden aan het principe van eenheid in bestuur dat de regering nastreeft. Wie geen kader in huis heeft om een bepaalde positie in te vullen zal dat moeten overlaten aan een coalitiepartner. Indien in de coalitie geen geschikte persoon gevonden kan worden, zal die in de rest van de samenleving gezocht moeten worden, zegt het staatshoofd. Eenheid van bestuur zal volgens Santokhi de kracht van de regering moeten worden in haar tweede jaar.

UNITEDNEWS

Datum: | Bron: united news | Door: Redactie