• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering en SVJ maken vorderingen in dialoog

| starnieuws | Door: Redactie

De regeringstop in gesprek met de delegatie van de Surinaamse Vereniging van Journalisten. De oorzaken die geleid hebben tot de verstoorde relatie zijn aan de orde geweest. (Foto: CDS)

Vicepresident Ronnie Brunswijk zal na een periode van verstoorde relatie met journalisten weer normaal met hen communiceren. Dit is afgesproken tijdens een bijeenkomst met de regeringstop vanmiddag en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). President Santokhi heeft aangegeven dat er alles aan gedaan moet worden om de verstoorde relatie met de onafhankelijke journalisten en de media te verbeteren. Er zal verder uitvoering gegeven aan hun gezamenlijke afspraak om middels dialoog te komen tot het verbeteren van de onderlinge relatie.
Bij het gesprek dat plaatsvond op het Kabinet van de President waren ook aanwezig vicepresident Brunswijk, de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. In een eerdere ontmoeting met Ramdin was afgesproken dat een informele ontmoeting met de president en de vicepresident nodig was om zaken te bespreken die hebben bijgedragen aan de verstoorde relatie en mede, aan de vrije val van Suriname, met 33 plekken op de internationale index voor persvrijheid.  

“Het doel van dit gesprek moet leiden tot een betere communicatie tussen regering en journalisten. We willen de oorzaken die hebben geleid tot de val op de internationale index dan ook goed bekijken en nagaan hoe onze positie te verbeteren”, zei het staatshoofd. Op vragen van vicepresident Brunswijk hierover is aan de regeringstop uitleg gegeven hoe de positie van landen op de index wordt gemeten en bepaald door de internationale organisaties en welke rol zowel de regering, journalisten en media als de samenleving daarbij spelen. De vicepresident die zijn standpunt openhartig besprak en zijn kanttekeningen plaatste bij de tegen hem uitgevoerde boycot, heeft aan het eind van het gesprek gezegd normaal met journalisten te zullen communiceren of ervoor te zorgen dat die worden doorverwezen naar een desbetreffende minister.

Uit het gesprek is gebleken dat van beide zijde er issues en standpunten zijn die verder besproken moeten worden. De regeringstop en de SVJ hebben afgesproken, samen tot een basisdocument te komen waarin het waarom en het doel van de dialoog wordt vastgelegd met daarin enkele actiepunten die moeten leiden tot het gewenste resultaat. Een van die actiepunten is een gezamenlijke conferentie waar aandacht zal worden besteed aan hoe de beleving van de persvrijheid in Suriname wordt gegarandeerd. Vanuit de regering is de wens uitgesproken dat de SVJ zelf ook werkt aan het professionaliseren van het journalistieke beroep en het accrediteren van journalisten. Dit werd onderstreept door de vertegenwoordigers van de SVJ. Daarnaast zal samen gewerkt worden aan een structuur voor hoe beter te communiceren op persconferenties, meldt de SVJ in een persbericht.

President Santokhi heeft enkele aspecten belicht die te maken hebben met het regeerbeleid die het niet altijd gemakkelijk maken meteen alle informatie te verstrekken via de onafhankelijke media en dat het soms van nationaal belang is wat terughoudend te zijn. Hieronder vallen zowel nationale als mondiale vraagstukken. De SVJ heeft benadrukt dat een open communicatie en informatieverstrekking naar de samenleving belangrijk is en dat daarvoor zowel de overheid/ regering als de media/journalisten een verantwoordelijkheid in hebben.

President Santokhi die zich constructief opstelde, heeft beloofd ervoor te zullen zorgen dat met meer dynamiek de informatieverstrekking zal plaatsvinden. Staande de vergadering heeft het staatshoofd dan ook meteen een regeringstop persconferentie gepland die op 27 juni zal worden gehouden en waar belangrijke informatie over het regeerbeleid, met de samenleving zal worden gedeeld.

De SVJ-delegatie bestond uit voorzitter Vishmohanie Thomas, bestuurslid Raoul Lith en de leden Nita Ramcharan, Ivan Cairo en Wilfred Leeuwin. Bij het gesprek was ook aanwezig de woordvoerder van de president, Alven Roosveld.

| starnieuws | Door: Redactie