• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regen van decoraties aan vooravond Srefidensi

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — In verband met 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid, dat op 25 november wordt gevierd, zijn woensdag 127 Surinamers onderscheiden door president Santokhi . Traditioneel worden aan de vooravond van de Srefidensi-viering personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor land en volk door de president van de republiek gedecoreerd.

Met de onderscheidingen wordt waardering getoond aan personen die zijn opgevallen vanwege hun bijzondere inspanningen om het algemeen belang te dienen. “De waardering wordt hen beslist niet toegekend om wie ze zijn naar ras, stand, geloof of politieke kleur, maar om wat ze doen”, aldus president Santokhi. Hij sprak de hoop uit

dat dit een stimulans mag zijn voor anderen.

Tot de gedecoreerden behoren personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt in het bedrijfsleven, het onderwijs, in de sport, het bestuurlijk apparaat of de gezondheidszorg. Verder mochten ook personen die een rol van betekenis hebben gehad in religieuze, culturele dan wel politieke organisaties of de gezondheidszorg een onderscheiding ontvangen.

De decoracties hebben op plaatsgevonden in de tuin van het presidentieel paleis. Multi-ondernemer Armand van Alen kreeg de op een na hoogste onderscheiding, het Grootlint in de Ere-Orde van de Palm.

| de ware tijd | Door: Redactie