• zondag 24 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regelgeving nodig voor wijziging schooltype

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie

Voorlezen

Voor wijziging van de schooltypen heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) wetgeving nodig. Dit zegt Gracia Valies-Ormskirk, waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs in gesprek met Suriname Herald. "De namen van de scholen zullen nog niet veranderen. Voor leerjaar negen moet er wet- en regelgeving komen en daar is het ministerie mee bezig," geeft de onderwijsfunctionaris aan.

Leerlingen zullen voorlopig naar de huidige voj-scholen gaan, waarbij er rekening gehouden zal worden dat ze op het voortgezet onderwijs en wel in leerjaar negen zitten. De leerjaren negen en tien zijn voortgezet onderwijs (vo)-onderbouw, geeft Valies-Ormskirk aan. De lagere beroepsopleiding (lbo) en mulo zijn er nog, maar die zijn in de afbouwfase.

In de nieuwe structuur wordt gesproken over leerjaren, dus na het vo gaan de leerlingen naar leerjaar elf wat staat voor vo-middenbouw. Er kan direct gekozen worden voor de academische- of de beroepsgerichte leerweg. De leerjaren elf en twaalf zijn de middenbouw, waarna de bovenbouw volgt, legt ze uit.

Leerlingen van de basisschool zullen voortaan doorstromen met een voortgangsrapport naar leerjaar negen. Hierin staan de vaardigheden van de leerling genoteerd. Vanaf dit leerjaar wordt er gesproken van het voortgezet onderwijs. In het nieuwe systeem is er geen onderscheid meer tussen het voortgezet onderwijs junioren (voj) en het voortgezet onderwijs senioren (vos), zoals we die nu kennen: mulo, lbo en de middelbare school.

Geen instructies
Onderwijsgevenden geven in gesprek met Suriname Herald aan, dat zij vanuit het ministerie nog geen instructies hebben gekregen voor het komende schooljaar. "Het enige dat aan ons is gezegd, is dat wij een omschrijving moeten geven over hoe de leerlingen hebben gepresteerd. Alleen rekenen en taal moesten we invullen in dat voortgangsrapport, maar in verhaalvorm en verder niets. Het voortgangsrapport is niet verstrekt aan de leerlingen," vertellen leerkrachten. Op sommige scholen zijn de leerlingen normaal overgegaan naar de volgende klas volgens het oude systeem.

Leerlingen van leerjaar acht zullen doorstromen naar leerjaar negen van het voortgezet onderwijs. Vanaf leerjaar elf begint de middelbare school en gaan leerlingen dus eerder naar dit niveau. Het leerprogramma in leerjaar negen is gelijk voor alle leerlingen. De algemeen vormende leerjaren zijn negen en tien.

In leerjaar tien wordt er een examen afgenomen. In het elfde leerjaar zal de scheiding volgen, waarbij leerlingen zelf hun keuze voor een vervolgopleiding zullen bepalen. Ze kunnen dus kiezen voor de academische richting (havo/vwo) of de beroepsgerichte richting (Natin, Imeao, AMTO en de pedagogische instituten). De bovenbouw bestaat uit leerjaar dertien tot en met zestien.

Simone Awanna

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie