• vrijdag 19 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Reeds 32.000 paspoortaanvragen voor dit jaar

| dagblad suriname | Door: Redactie

Voor de eerste helft van dit jaar zijn er al 32.000 paspoortaanvragen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) ingediend. In vergelijking met voorgaande jaren is dit groot aantal ongekend. En het jaar is pas op de helft. In de jaren van de Covid-19 pandemie, te weten 2020 en 2021, lag het aantal paspoortaanvragen respectievelijk rond de 20.000 en 25.000. Was het voorheen zo, dat wekelijks tussen de 400 en 500 aanvragen binnenkwamen, thans zijn dit de aantallen die CBB dagelijks te verwerken krijgt.  

Volgens CBB-directrice Anastasia Kanape-Poki draait de afdeling paspoorten reeds geruime tijd op volle toeren en worden er langere werkuren gemaakt. Zelfs in het weekend wordt gewerkt om de achterstanden in verwerking en afhandeling van paspoortaanvragen zo minimaal mogelijk te houden. De wachttijd voor het verkrijgen van een paspoort is thans gesteld op 8 weken. Voorheen was dat 6 weken. Dagelijks produceert de afdeling paspoorten van CBB 400 tot 450 paspoorten.

Explosieve groei

In 2018 heeft het CBB 24.000 paspoortaanvrgen binnengekregen en afgehandeld. In 2019 bedroeg dit aantal 24.343. De explosieve toename van paspoortaanvragen dit jaar heeft volgens CBB-directrice Pokie grotendeels te maken met de opheffing van de vrijheidsbeperkende maatregelen in verband met Covid-19. In het overgroot deel van de wereld is dit ook het geval. Mensen hebben weer de behoefte om naar het buitenland te reizen.

Mensen gaan naar het buitenland niet alleen voor vakantie, maar ook voor studie en werk. In gevallen waarbij men een baan in het buitenland heeft gevonden verhuist het hele gezin veelal mee.

Een andere situatie die zich voordoet is dat de autoriteiten in Frans Guyana van alle vreemdelingen die daar wonen en werken het hebben van een paspoort van hun land van herkomst verplicht stellen. Bekend is dat veel Surinamers zich in Frans-Guyana bevinden.

Onder het enorme aantal paspoortaanvragen bevinden zich veel aanvragen van deze groep Surinamers. De afdeling paspoorten van CBB draagt zorg voor de productie van paspoorten van alle Surinamers over de hele wereld. De aanvragen komen niet alleen van de 43 CBB wijkkantoren in het land, maar ook van de diplomatieke buitenposten. Volgens de CBB-directrice wordt er nu wel aan gedacht om een tweede afdeling paspoorten op te zetten. Hierdoor zouden de wachttijden voor een paspoortaanvraag kunnen worden ingekort en dagelijks meer aanvragen worden afgehandeld.

Handmatige verwerking

De lange wachttijd bij een paspoortaanvraag heeft niet enkel en alleen te maken met de technische capaciteit van de afdeling paspoorten, waaronder de beschikbaarheid van voldoende paspoortprinters. Bij aanvragen dienen de gegevens van de aanvragers degelijk te worden nagetrokken en onderzocht. Ook het aspect van veiligheid speelt een belangrijke rol. Aangezien al het bronmateriaal niet gedigitaliseerd is gebeurt alles handmatig. Ook de verwerking van gegevens van aanvragen gebeurt nog steeds handmatig. Dit alles neemt heel veel tijd in beslag. Nu wordt er nagedacht om naar een digitaal systeem over te stappen, maar dat zal nog even duren vanwege het gebrek aan de nodige financiële middelen. Op termijn zal wel overgestapt moeten worden naar het E-systeem.

Met betrekking tot de onlangs in het parlement goedgekeurde wet inzake het biometrisch paspoort zegt mevrouw Pokie, dat het desbetreffende staatsbesluit nog geslagen moet worden. Er wordt thans aan gewerkt. De daadwerkelijke introductie van biometrische reisdocumenten is volgens de CBB-direktrice een groots project waarvoor ook de nodige financiële middelen beschikbaar moeten zijn. Daarover kan ze vooralsnog geen mededelingen doen, omdat dat een regeringsbesluit is.

De afdeling Paspoorten van het CBB krijgt ook veel te maken met spoedaanvragen van paspoorten en andere reisdocumenten.  Spoedaanvragen hebben veelal te maken met gezondheidsredenen en overlijdensgevallen waarbij men met spoed moet afreizen. Andere redenen voor spoedaanvragen hebben te maken met studie, dienstreizen en sportactiviteiten.

Temidden van alle werkdruk lukt het de afdeling Paspoorten altijd om spoedaanvragen tijdig afgehandeld te krijgen. Een paspoort heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Bij de invoering van biometrische paspoorten zal de geldigheidsduur naar 10 jaar worden gebracht.

SS 

| dagblad suriname | Door: Redactie