• vrijdag 27 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rattenplaag teistert rijstvelden in Nickerie

| de ware tijd | Door: Redactie

NIEUW-NICKERIE — De rijstvelden in Nickerie worden geteisterd door een rattenplaag. Dit wordt bevestigd door Jamillah Salarbaks, onderdirecteur Landbouw van het ministerie van LVV. Salarbaks is op een oriëntatiebezoek geweest na klachten te hebben ontvangen van boeren rijstboeren. “Deze plaag dient serieus worden aangepakt want als rattenpopulatie zich gaat vermenigvuldigen, kan dit grote schade voor de sector met meebrengen”, aldus de onderdirecteur.

De meeste klachten komen uit Wageningen en Henar, meldt de Communicatie Dienst Suriname. De oorzaak van deze plaag, die overigens in landbouwgebieden over de hele wereld voorkomt, wordt gezocht in de lange natte periode die zich vanaf begin vorig

jaar tot haast midden 2022 heeft voorgedaan. Hierdoor zijn de boeren niet in staat geweest om hun velden optimaal te onderhouden.

Aanhoudende regens

Ook het feit dat door aanhoudende regens in de vorige seizoenen padievelden niet afgeoogst konden worden maakt dat er nu meer ratten zijn dan normaal. Op dit moment zijn voorlichters en andere medewerkers van het ministerie van LVV in het veld om de schade op te nemen. Daarnaast staan zij rijstboeren bij met advies hoe zij de rattenpopulatie kunnen bestrijden. 

Aan de boeren wordt geadviseerd de bestrijding gezamenlijk aan te pakken, waardoor de ratten niet hun heil kunnen vinden naastgelegen velden. Ook worden de landbouwers gevraagd om binnen de vastgestelde inzaaiperiode in te willen zaaien. Er wordt door het ministerie gewerkt aan een oplossing door middel van een onderzoek hoe op structurele wijze deze rattenplaag kan worden tegen gegaan. En ook hoe die te voorkomen in de toekomst.

| de ware tijd | Door: Redactie