• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rasam: Bouterse terecht verantwoordelijk voor moord

| starnieuws | Door: Redactie

Waarnemend procureur-generaal heeft het Hof van Justitie gevraagd om het vonnis van de Krijgsraad tegen Desi Bouterse te bevestigen. Hij is veroordeeld tot 20 jaar cel. (Foto's: Ranu Abhelakh)

"Het leven is het hoogte goed van elk mens. Op uiterst koelbloedige en berekenende wijze heeft de verdachte het recht op leven ontnomen van deze 15 slachtoffers. De slachtoffers zijn doorzeefd  door

een regen van kogels welke op korte afstand is afgevuurd op hen. Nabestaanden hebben niet eens de mogelijkheid gehad op een waardige wijze afscheid te mogen nemen van hun dierbaren". Zo betoogde waarnemend procureur-generaal Carmen Rasam dinsdag tijdens het presenteren van de strafeis tegen ex-legerleider Desi Bouterse. Net als het vonnis van de Krijgsraad, vorderde Rasam 20 jaar onvoorwaardelijke cel tegen Bouterse en gevangenneming. Hij moet terecht verantwoordelijk worden gehouden voor moord.

Rasam wees erop dat in deze zaak "we te maken hebben met een verdachte die president van de republiek Suriname is geweest, terwijl deze strafzaak ter terechtzitting diende. Verdachte is in de periode van het strafbare feit de hoogst verantwoordelijke in het land geweest". Bouterse heeft hoger beroep aangetekend, omdat hij het niet eens is met het vonnis in eerste aanleg. Zo ontkent hij dat er sprake is van voorbedachte rade. Ook geeft hij aan dat er consequent zaken uit de processtukken achterwege zijn gelaten, die pleitten in zijn voordeel. De vervolgingsambtenaar zei dat Bouterse ook geen al te positieve proceshouding heeft tentoongesteld. Op vele vragen van de rechterlijke macht sloeg hij een politieke toon aan of gaf hij aan het niet meer te weten. Ook heeft hij geprobeerd tot nu toe zaken te verzwijgen en te ontkennen, terwijl op grond van verklaringen van burgergetuigen, militairengetuigen en medeverdachten gemakshalve gesteld kan worden dat de Decembermoorden in opdracht van de verdachte hebben plaatsgevonden, voerde Rasam aan.

De vervolging is van oordeel dat er kalm beraad en rustig overleg is geweest tijdens de planning en uitvoering van de standrechtelijke executies. "De toenmalige machthebbers waren niet bereid de regeermacht terug te geven aan het volk en zagen elk verzet vanuit de samenleving als een acute dreiging tegen hun bewind. Aangezien teruggaan naar een democratische regime zou betekenen dat ze de militaire macht uit handen zouden moeten geven, hetgeen zij daartoe geenszins bereid waren te doen. Als reactie hierop werd elke actie die door derden ondernomen werden om het militair gezag terug te dringen c.q. te ondermijnen geëlimineerd", voerde Rasam aan.

Verdachte Desi Bouterse op weg naar de zitting van het Hof van Justitie.

De cruciale vraag die volgens de waarnemend procureur-generaal steeds opdoemt gedurende het gehele proces is: "rechtvaardigt het vermeende regime change zoals voorgehouden door de verdachte deze standrechtelijke executies van vernoemde personen, die zonder enig vorm van een rechtsproces op onmenselijke en wreeddadige wijze van hun leven zijn beroofd. De slachtoffers, die vanwege de locatie waar ze toen waren ondergebracht en de zware bewaking in het Fort nimmer een bedreiging konden zijn geweest voor dit militair regime. Derhalve ontbrak iedere noodzaak om deze weerloze slachtoffers op zo een gruwelijke wijze van het leven te beroven".

Bouterse kan volgens Rasam op basis van de aangedragen bewijsmiddelen terecht verantwoordelijk worden gehouden voor het strafbare feit, te weten moord. Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verklaring van Bouterse dat er een invasie op komst was en dat er een vliegtuig overvloog en dat er in een panieksituatie is geschoten, dan wel dat Paul Bhagwandas de opdracht heeft gegeven zonder instemming van hem om op de 15 slachtoffers te schieten, heeft nergens in het vooronderzoek dan wel onderzoek ter terechtzitting ondersteuning gevonden.

| starnieuws | Door: Redactie