• vrijdag 02 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ramdin stelt president voor versoepeling inreis Haïtianen

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) heeft president Chan Santokhi voorgesteld om enkele reisbeperkingen voor Haïtianen op te heffen. Het Presidentieel Besluit van 13 april 2022 waren maatregelen waren getroffen om Covid-besmettingen te voorkomen, is intussen vervallen. Daarom zijn er voorstellen gedaan om het personenverkeer tussen Haïti en Suriname te versoepelen.

In het Presidentieel Besluit is opgenomen dat voor Haïti het personenverkeer uitsluitend is toegestaan voor ingezetenen van de Republiek Suriname en personen die zullen worden ingezet bij de ontwikkeling van specifieke sectoren na uitdrukkelijke toestemming van de Surinaamse autoriteiten aan de bedrijven.

De volgende

categorieën kunnen toestemming krijgen om naar Suriname te reizen.

  • Haïtianen uit Haïti die komen voor gezinshereniging en of familiebezoek (vader, moeder, kinderen, broers en zusters). Het verzoek voor toestemming kan worden gericht aan Bibis. 
  • Haïtianen die ingezetenen zijn van Suriname met een geldige verblijfsvergunning hebben geen toestemming nodig. Haïtianen van wie de vergunning is vervallen en niet in de gelegenheid waren deze te verlengen vanwege de inreisbeperking, zullen ook mogen afreizen nadat uitdrukkelijke toestemming is verleend.
  • Haïtianen die nu een andere woonplaats hebben dan hun moederland en kunnen overleggen een geldige verblijfs- en of werkvergunning van het land waarin zij woonachtig zijn.
  • Aan bonafide bedrijven toestemming verlenen voor het aantrekken van Haïtiaanse arbeiders onder de vigerende voorwaarden.

Ramdin geeft de president ook in overweging om vreemdelingen die vanuit Haïti zullen afreizen, met normale commerciële vluchten te doen afreizen naar Suriname. Charters of rechtstreekse vluchten moeten voorlopig niet worden toegestaan.

Haïtianen moeten over voldoende middelen van bestaan beschikken, een retourticket aanschaffen alsook een reisverzekering afsluiten. Ook moet worden voorkomen dat minderjarigen alleen afreizen. Opgemerkt wordt dat de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand geen rechtskracht meer heeft vanwege het feit dat de termijn reeds verlopen is. Dat geldt ook voor het Presidentieel Besluit 44/2022. 

| starnieuws | Door: Redactie