• maandag 29 May 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ramadhin: Aankoop Zorghotel niet zuiver; regering corrigeert

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid over het Zorghotel in De Nationale Assemblee. De aankoop van het Zorghotel door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is niet zuiver geschied. "Het gebouw is de investeerder onteigend. In de volksmond zou men kunnen zeggen: gestolen van de investeerder. Wat onrechtmatig is geschied onder de vorige regering, dat moet deze regering terugdraaien.
We handelen daarbij volgens wet en recht. De partijen zijn thans in gesprek met elkaar om een voor alle partijen acceptabele en passende oplossing te vinden." Dit antwoordde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid op vragen van diverse Assembleeleden tijdens de begrotingsbehandeling. Het Zorghotel is een gebouw met zorgfaciliteiten, dat door een buitenlandse investeerder (RCR) in Suriname is neergezet. Deze investeerder heeft daarvoor een substantieel bedrag geïnvesteerd, het gaat hierbij om miljoenen euro's. Het Zorghotel is in februari 2019 door de Hakrinbank en de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) naar de veiling gebracht, waarbij AZP de koper was voor het bedrag van SRD 50 miljoen. Op de veiling was Robert Putter – bekend uit de SPSB strafzaak - namens het AZP de bieder, deelde de bewindsman mee. AZP heeft niks betaald voor de koop. Na de veiling zijn er verschillende rechtszaken geweest, waarvan enkele nog lopend zijn. Krachtens gerechtelijk vonnis is het AZP verboden om het gebouw in gebruik te nemen. Het Hof van Justitie heeft bij vonnis in kort geding d.d. 7 augustus 2019, geconstateerd dat: Het aannemelijk is dat er op 19 september 2018 een gesprek is geweest tussen de directeur van de Hakrinbank, de minister van Volksgezondheid, de toenmalige directeur van SZF en ook de huidige directeur van het AZP, waarbij tussen voornoemde partijen afspraken zijn gemaakt dat AZP en/of de Staat het Zorghotel zouden kopen op de veiling van 21 september 2018 voor de uitstaande schuld bij de Hakrinbank en NOB. "Naar onze mening hebben Hakrinbank en NOB hun zorgplicht jegens RCR geschonden. Hakrinbank en NOB hebben misbruik gemaakt van hun executierecht en AZP geprofiteerd heeft van dit misbruik. Het is duidelijk, dat het Hof van Justitie heeft geconstateerd dat de veiling onrechtmatig is geweest en dat er volgens het Hof sprake zou zijn van een samenspanning tussen de verschillende autoriteiten (SZF en AZP) met de Hakrinbank", legde Ramadhin uit. Op dit moment staat er een gebouw, dat aan het verpauperen is. Een gebouw, dat volgens de minister goed ingezet kan worden om een positieve bijdrage te leveren aan ons nationaal zorgsysteem. Tegelijkertijd, is er sprake geweest van benadeling van een buitenlandse investeerder, die een substantieel bedrag heeft geïnvesteerd in Suriname. "De regering wenst graag dat deze situatie wordt gecorrigeerd, en dat de onrechtmatigheden worden opgeheven. Belangrijk is om hierbij te vermelden, dat AZP volgens eigen zeggen geen cent heeft betaald voor de aankoop van het Zorghotel. Hoe er dan wel betaald is, is onderwerp van onderzoek." De regering heeft bevorderd dat RCR en AZP met elkaar in gesprek treden om deze onrechtmatigheid op te heffen en te corrigeren wat toen fout is gegaan. "Er is namelijk een dubbel nationaal belang: enerzijds het verbeteren van ons zorgsysteem en anderzijds het opheffen van benadeling van een buitenlandse investeerder, hetgeen de reputatie van ons land als investeringsbestemming aangaat. Geacht college, de verhalen waarmee deze transactie toentertijd waren omgeven zijn u bekend. Er zijn verhalen dat het kabinet van toenmalige president Bouterse dit pand voor zichzelf wilde hebben. Er zijn verhalen dat het gebouw een casinobestemming zou krijgen. Er zou sprake geweest zijn van samenspannen", zei de minister.

| starnieuws | Door: Redactie