• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RABINDRE DE SMIECHT

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Je kan er soms door stomheid geslagen bij staan, wanneer je ziet dat bepaalde mensen tegen beter weten in en nog opzettelijk ook, proberen iets wat totaal fout is en doordrenkt is van smerigheid, te verdedigen en of goed te praten. We vroegen ons dan ook de afgelopen week af hoe die Rabindre de euvele moed  heeft kunnen opbrengen een nog geen anderhalf jaar aanzittend kabinet, te bestoken met kritiek en  geen moment een terugblik heeft kunnen werpen op al hetgeen zijn dieftige vrienden in dit land aan schade hebben aangericht, dat dit huidige kabinet zo goed als mogelijk tracht te herstellen.

Rabindre, die bekend staat om zijn gemeenheid en het voortdurend willen verdraaien van feiten, had het over de aanmerkelijk toegenomen brandstofverhoging. Rabindre moet erop gewezen worden, dat de brandstofprijzen al onder zijn paarse baas al fors de lucht in waren gegaan en dat zijn politieke trawanten bij hun vertrek, een betalingsachterstand van ruim 70 miljoen dollar hadden bij de oliemaatschappijen. Die schuld werd ook overgenomen door het huidige kabinet in juli 2020.

Dat het vorige kabinet wordt gecriminaliseerd, is meer dan logisch als we alleen maar kijken naar de diefstal van de valutakasreserves  en termijndeposito’s van de hier gevestigde commerciële banken door zijn regering en wel onder governor Van Trikt op de Centrale Bank en die gevluchte meneer Hoefdraad, die achter alle malversaties en diefstallen gepleegd binnen het overheidsapparaat, zat. Als deze zelfde Hoefdraad zo onschuldig is als wordt beweerd door een blaaskaak op sociale media, waarom dokt hij nu op Cuba en zal het heel moeilijk worden hem terug te halen, want Cuba werkt niet samen met Interpol, omdat daar even grote criminelen die het Cubaanse volk al 62 jaar onderdrukken, aan de macht zijn.

Rabindre, jouw paarse kliek heeft dit land altijd bestolen en dan praten we niet slechts over de afgelopen tien jaar 2010-2020. Waarom zit Kromosoeto eigenlijk in de bak? Niet omdat hij zo een eerlijk mens is. De man heeft samen met die Hoefdraad dit land zwaar financieel nadeel bezorgd, dus als de huidige regering en een groot deel van de samenleving jouw paarse bende als crimineel bestempeld, dan is dat meer dan terecht. Dat het overgrote deel van de samenleving het nu financieel vreselijk moeilijk heeft, komt omdat jullie idool Hoefdraad reeds binnen vijf jaar (2010-2015), de Centrale Bank al op dusdanige wijze qua monetaire voorraad had leeggehaald ten bate van het wanbeleid van de NDP, dat  toen reeds onze wisselkoersen nadelig begonnen uit te vallen.

Rabindre, ben je vergeten dat Telting ons achterliet met een koers van SRD2.80,-  voor de dollar en Hoefdraad door wanbeleid niet lang na zijn aantreden, de waarde van de SRD ten opzichte van de dollar al moest devalueren naar  SRD 3.35,- en  in januari 2016,- genoodzaakt was die waarde verder te verminderen naar SRD 4.05, om daarna nog geen half jaar later, de wisselkoers van de SRD ten opzichte van de dollar bloot te stellen aan het mechanisme van vraag en aanbod. De monetaire dekking van de SRD die onder Telting  nog 70 procent bedroeg, viel terug onder de 40 procent onder de monetaire hitman Hoefdraad.

Rabindre, waarom mochten de jaarverslagen van de Centrale Bank over het jaar 2015, niet meer gepubliceerd worden door Hoefdraad? Omdat iedereen dan zou zien, hoe crimineel de man binnen de moederbank tewerk was gegaan. En dan nog vinden, dat de vorige regering niet gecriminaliseerd  mag  worden.    Over  belangenverstrengeling en het benoemen van familieleden, vrienden en partijloyalisten, moet Rabindre het helemaal niet hebben. Om te beginnen met de vorige first lady haar salariëring en de benoeming van zoonlief en dochter binnen de burelen van het Kabinet. Ook werd  een zelfbenoemde bisschop  die niet gevrijwaard is gebleven van zedenschandaal, een maandelijkse vergoeding van maar liefst SRD 8000,- toegekend.

En zo waren er nog veel meer die door puur nepotisme, werden aangesteld in functies waar ze helemaal niet mochten zitten. Dat zulks nu ook weer in hoge mate gebeurt, keuren wij ook ten zeerste af. Maar Rabindre, dat deden jullie toch ook en vaak werden er zeer incompetente lieden benoemd, alleen maar om de belastinggelden nog sneller te doen wegvloeien. Dat er veel schade wordt geleden binnen het onderwijs is een feit, maar dat is een fenomeen dat zich internationaal voordoet door de COVID-19-pandemie, dus het slaat nergens op dat Rabindre daar over staat te leuteren.

Over voedselpakketten moet Rabindre helemaal niet staan zwetsen. Is hij vergeten dat er honderden voedselpakketten bij de distributie zijn verduisterd en zijn baas er liever zand erover wenste te strooien. Rabindre, je moet ons een beetje komen vertellen hoe je paarse partijgenoten hebben gestolen bij het project Naschoolse Opvang en hoe er meer dan 120 miljoen SRD is verdampt. De kabinetten Bouterse I en II mogen niet gecriminaliseerd worden, maar  de verduisteringen  gepleegd tijdens  het grote Carifestafeest, zijn ook onder de vloermat geveegd, er werd begroot op 17 miljoen SRD en uiteindelijk verdween er 35 miljoen SRD.

Hoge paarse pietjes waren hierbij betrokken, waarbij ook Ivan, de man van 10 procent uit de revotijd.

En dan wilde Rabindre ook nog praten over ruis bij de aanbestedingen van Openbare Werken. Laat Rabindre aan Ramon Brammetje vragen, hoe het allemaal zat met die 300 miljoen SRD, toen hij pas de scepter op OW mocht zwaaien en Des door de schandalen daar, hem snel moest weghalen en hem tot adviseur op het Kabinet benoemde. Over nepotisme pur sang gesproken. Rabindre zou moeten vragen wat er allemaal is gebeurd aan corruptie bij de bouw van de brug bij Carolina aan de Surinamerivier, die veel meer heeft gekost dan die bij Saron.  De brug bij Saron is namelijk veel langer en heeft vele malen minder gekost dan die bij Carolina.

En toch zegt Rabindre dat er onnodig wordt gecriminaliseerd. Rabindre, hebben jullie de trenzen in Paramaribo-Noord altijd en op tijd opgehaald? Geef Keerpunt a big break. Dat het huidige kabinet het vliegtuig van de SLM in Miami vrij wist te krijgen door 650.000 dollar te betalen, is omdat de SLM in grote problemen is geraakt, mede door het beleid dat zijn regering heeft gepleegd ten aanzien van de national carrier. Wie ging regelmatig met de 737-300 van de SLM op reis in de regio en betaalde de rekeningen niet? Vul dat zelf maar in.

De SLM werd gewoon als een busdienst voor de NDP-top ingezet en gleed financieel steeds verder af. Ook de politieke benoemingen in de top van de SLM hebben het bedrijf op de rand van de afgrond gebracht, waardoor buitenlandse verplichtingen niet meer konden worden nagekomen. Om het imago van ‘Suriname niet nog een deuk te bezorgen, heeft het huidige kabinet besloten het toestel vrij te kopen. We hebben al genoeg schande in het buitenland opgelopen. De grootste schande is dat een ex-governor en minister van Financiën is ondergedoken op Cuba, omdat hij een ordinaire crimineel is. Over de BaZo-kaarten kunnen we kort zijn.

Er zijn om politieke redenen tienduizenden kaarten uitgedeeld aan personen die er deels helemaal geen recht op hebben, terwijl de paarse kliek heel goed wist dat de overheid deze extra kosten binnen de zorg niet zou kunnen dragen. Hiermede werd er nog een mijnenveld voor de huidige regering gelegd. De huidige regering is nu aan het opschonen en mensen die recht hebben op deze voorziening, zullen voorzien worden. De Cubaanse artsen zijn vertrokken, omdat een groep gewoon naar huis wilde, maar ook omdat Suriname niet langer in staat is ze te betalen.

Rabindre weet ook dat een deel van de verdiensten van deze mensen, gestort moet worden voor de criminele regering op dat eiland. Het zijn ontwikkelingswerkers die een deel van hun geld moeten inleveren, zo zit dat en niet anders. Ook kan worden opgemerkt, dat we gewend zijn geraakt aan de leugenbakken van paars, die de splinter in andermans oog graag willen zien, maar de balk in eigen oog niet. En Rabindre, jij kan ook niet in de zon gaan staan. We denken daarbij aan AZP en die Amarok.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie