• maandag 21 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PWO: Ondanks recessie CAO's afgesloten; zorgpunten blijven

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Bestuursleden van de Isoper Werknemers Bond. Er is in dit bedrijf ondanks de sociaal-economische situatie, een CAO afgesloten. (Foto: PWO)

De afgelopen weken heeft het bestuur van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) ondanks de penibele sociaal-economische situatie na onderhandelingen toch een aantal CAO’s afgesloten. Er zijn CAO’s gesloten met de directies van Vitalo, Argos en Isoper, terwijl er nog besprekingen gaande zijn met andere bedrijven en instellingen’, zegt Armand Zunder, voorzitter van de vakcentrale.

De werkende klasse staat al sedert vorig jaar onder grote druk van twee belangrijke uitdagingen, stelt de vakbondsleider. De eerste uitdaging is de inflatie die gepaard gaat met een sterke afname van de koopkracht van de SRD. 
Data afkomstig zijn van het ABS en het Planbureau.

De inflatie is ten opzichte van het jaar daarvoor enigszins afgenomen, maar is op een niveau van ongeveer 50%, wat nog steeds te hoog is. Het inflatieniveau zou beneden de 10% en bij voorkeur rond de 5% moeten zijn om bevorderlijk te zijn voor de economische groei.

Het dramatische verloop van de gemiddelde SRD
De andere uitdaging is volgens Zunder het nog wrokoman onvriendelijke belastingsysteem, dat progressief en agressief wordt naarmate de werkers meer gaan verdienen. Wrokomans hebben er daarom baat bij dat de autoriteiten de toezegging waar maken, dat de belasting toegevoegde waarde (btw) inderdaad in 2022 wordt ingevoerd. Hierdoor kan de loonbelasting gefaseerd worden afgebouwd, waardoor de koopkracht van de wrokomans meer zal toenemen.

Werkloosheid is structureel
De PWO merkt ook op dat de werkeloosheid in deze recessie hoog is, maar dat deze bovendien structureel van aard blijkt te zijn. In de eerste plaats vallen talrijke bedrijven mede als gevolg van de gedwongen sluitingen in de Covid-19 pandemie, om. Hiernaast komen er veel te weinig nieuwe bedrijven bij, omdat startende, maar ook ondernemers die al langer met het bijltje hakken, hun investeringen vaak even uitstellen tot betere tijden.
Opvallend is ook dat de advertenties in de nieuwsbladen die wrokomans uitnodigen om te solliciteren, vaak betrekking hebben op hoger en middenkader, concludeert de vakcentrale. Het structurele in de populatie van de werkloosheid zit er dus in, dat de vele wrokomans die tot het lager kader kunnen worden gerekend, niet echt aan bod komen. Deze situatie kan niet al te lang duren, omdat het tot ontmoediging van wrokomans uit deze categorie kan leiden, stelt Zunder.

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie