• zondag 24 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Project bio-plateau met vier jaar verlengd

Datum: | Bron: de ware tijd | Door: Redactie

Voorlezen

Project bio-plateau met vier jaar verlengd

15/09/2021 17:57 - (Bewerkt persbericht)

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken tekende de overeenkomst voor verlenging in Marseille, Frankrijk. Foto: CDS  

PARAMARIBO - Het Project Bio Plateau voor modern wateronderzoek in het district Marowijne is tot 2025 verlengd. Dit gezamenlijke project van Suriname, Frans-Guyana en Brazilië heeft als doel verbeteren van de watervoorraden en biodiversiteit in verband met de aquatische (waterlichamelijke) milieus. Voor de verlenging tekende minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken een samenwerkingsovereenkomst met Frankrijk, tijdens zijn werkbezoek aan dat land. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Het project startte in 2019 en zou twee jaren duren. In de Franse stad Marseille hield Nurmohamed op het IUCN World Conservation Congress een presentatie over projecten in Suriname voor bescherming van de biodiversiteit. Op dit congres komt de wereld samen om prioriteiten te stellen en actie te stimuleren op het gebied van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling.

Op verschillende plekken in de Marowijnerivier zijn meetinstrumenten geplaatst. Het ligt in de bedoeling om huidige faciliteiten geheel te vernieuwen en te moderniseren met een gedegen hydrometisch netwerk voor het monitoren van de waterstand van de Marowijnerivier. Via satellietverbindingen moet er dan snel gegevens beschikbaar zijn over het weer, het waterpeil en veel meer. "Het gaat om moderne meetstations waarbij state-of-art-technologie toegepast zal worden", aldus het persbericht.

Ook is er een webportaal operationeel met basisinformatie over de gehele Marowijnerivier. Tevens zal met de beschikbare gegevens verder gewerkt worden aan de capaciteitsopbouw van de mensen in het gebied. Dit door bewustwording over de problematiek in de Marowijnerivier en hoe zij moeten omgaan met het vervuilen van water. Hierdoor kunnen zij tevens beter geadviseerd worden over waar het gunstiger wonen is.

Voor de uitvoering van het project heeft de Europese Unie, samen met partners van Frankrijk, 3 miljoen euro vrijgemaakt. Met vergelijkbare projecten wil de EU regeringen helpen de gebieden te rehabiliteren waar de biodiversiteit in gevaar komt. Minister Nurmohamed heeft een beroep gedaan op de EU om meer fondsen beschikbaar te stellen voor ondersteuning van meer groene projecten.

  Tweet  Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

Datum: | Bron: de ware tijd | Door: Redactie