• maandag 29 November 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PRO: Leiderschap moet op toekomstvisie zijn gebaseerd

| starnieuws | Door: Redactie

Partij voor Recht en Ontwikkeling feliciteert het volk van Suriname met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname.

Het is een moment waarop natievorming en eenwording ons bezig moet houden. Waarop leiderschap op een toekomstvisie gebaseerd moet zijn en niet alleen op nostalgie. Wij hebben altijd geloofd in de Surinaamse droom en de Surinaamse belofte. Maar de belofte van Suriname, kan niet alleen bestaan uit beloftes aan Suriname.

Eenwording betekent een kabinet formeren aan de hand van deskundigheid en niet aan de hand van partij vlaggen en kleuren, familie verbanden.

Niemand zal beweren dat de regering een winnende hand heeft overgenomen. Niemand zal beweren dat het aan tegenwerking van de werkelijk schuldigen ontbreekt. Niemand sluit de ogen voor de risico’s van een sluimerende dictator met diep criminele banden, die noch steeds snakt naar macht, straffeloosheid en chaos.

Juist daarom, moeten wij werken aan onze waakzaamheid en aan een basis in waarheid. Als wij de grote Surinaamse familie willen blijven, die elkaar op weg helpt, moeten wij een familie zijn van waarheid en niet van leugens. Een familie van openheid en niet van list. Een familie van rechte lijnen en niet van boropasi’s.

Eenwording, betekent het verdelen van de offers die gebracht moeten worden en niet het verwateren van de koopkracht van de beroepsbevolking. Het kan niet zo zijn, dat eerlijke Surinamers de SRD minder zien worden en steeds meer van hun eigen geld aan belastingen zien verdwijnen. Terwijl uit alle windstreken, grondrovers, houtrovers, goudrovers, mensenhandelaren en drugsdealers neerstrijken, ons land in scherven en vergif achterlaten en een grijze economie steeds donkerder kleuren. Maar de Belastingdienst, de douane en Justitie, hun niet met dezelfde voortvarendheid aanpakken als de gewone burger.

Natievorming betekent het bijeen brengen van die tien districten. Het uitspreiden van wat in Paramaribo mogelijk is, naar een steeds groter gebied en naar steeds meer delen van de bevolking. Als de binnenland bewoner door eigen vindingrijkheid een telefoon kan verdienen, maar nergens de elektriciteit of het internet in het huishouden heeft om op te laden of aansluiting te vinden, falen wij allemaal. Als de tussenpersoon meer verdient aan de landbouw producten, dan degene die van inzaai tot oogst, verzorgt en ontwikkelt, kan je niet spreken van decentralisatie.

Natievorming betekent ook, dat een crisis die wereldwijd al bijna twee jaren aanhoudt, geen winnaars en verliezers mag achterlaten, omdat er sporen en lijnen lopen naar kabinetten of ministeries. Een data gedreven aanpak, waar ook de kritische denkers bescherming van de Grondwet blijven genieten, moet een leefbare situatie brengen, waar onze gezondheid, niet ten koste hoeft te gaan van een leefbaar, waardig bestaan.

Als Partij voor Recht en Ontwikkeling dragen onze statuten ons op om activiteiten ter bevordering van natievorming actief te ondersteunen. De rechtsbescherming en rechtszekerheid van iedere burger in Suriname, de aanwending van onze natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van Suriname en haar volk en bestuur dat de welzijn van de Surinamer, voor op stelt, motiveren ons. Hierin liggen werkelijke stappen tot ontwikkeling.

Terwijl wij een bedachtzame felicitatie uitbrengen, zullen wij ons blijven inzetten om te werken aan het moment, waarop deze bedenkingen, tot viering kunnen leiden, zoals wij dat als volk verdienen.

De Partij voor Recht en Ontwikkeling,
Het Hoofdbestuur

| starnieuws | Door: Redactie