• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Presidentiële commissie voor analyse uitspraak Constitutioneel Hof

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — De coalitietop is enkele maanden geleden al gestart met de discussie rondom herziening van het kiesstelsel en de daarbij behorende wet-en regelgeving. De uitspraak van het Constitutioneel Hof waarbij is bepaald dat de artikelen 9 tot 24 van de Kiesregeling in strijd zijn met nationale en internationale wetgeving, is nu ook op de agenda van de top en het team van deskundigen van de coalitiepartijen, meldt CDS.

Breed draagvlak 

Aan de hand van bekomen adviezen en inzichten zal het traject worden ingezet om in ieder geval te komen tot een situatie die de consequenties van de uitspraak van het Constitutioneel

Hof op een verantwoorde wijze tot uiting brengt. Hierbij zal de basis steeds gevormd worden door breed maatschappelijk en sociaal draagvlak.

De president zal dan ook binnen afzienbare tijd een presidentiële commissie met participatie van de relevante maatschappelijke instituten en de overheid installeren. Het mandaat zal in eerste instantie zijn om de uitspraak van het Constitutioneel Hof te analyseren en een inventarisatie van de noodzakelijke activiteiten te maken en een actieplan ter zake te ontwikkelen, meldt CDS in een persbericht.

De president zal dan ook binnen afzienbare tijd een presidentiële commissie met participatie van de relevante maatschappelijke instituten en de overheid installeren

“Er zal specifiek aangaande dit onderwerp, een proces van hearings worden ingezet. Verder zal de discussie om te komen tot een aangepast kiesstelsel worden opgenomen als onderdeel van de rondes van dialoog die zijn gestart door de regering. Het kiesstelsel zal met prioriteit worden behandeld”, laat CDS weten. 

Constructieve manier

President Santokhi doet een beroep op de verschillende maatschappelijke groepen en organisaties om hun visie, opvattingen en voorstellen op een constructieve manier aan de regering te doen toekomen. De regering zal in de aanstaande regeringsraadvergadering diepgaand stilstaan bij deze toetsing en een cluster van ministers aanwijzen om de voorbereiding van vervolgactiviteiten zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.

“De regering begrijpt het belang van deze toetsing en eveneens de consequenties in termen van toekomstige verkiezingen en zal alles in het werk stellen om tijdig de noodzakelijke acties te ondernemen om een vacuüm in het politiek-bestuurlijke proces te voorkomen”, aldus het persbericht.

| de ware tijd | Door: Redactie