• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President zal zich uitspreken over ambassade in Israël

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Albert Ramdin gaat in op vragen over het vestigen van een ambassade in Israël. (Foto: René Gompers)

Wanneer en waar van Israël de Surinaamse ambassade komt te staan, is niet duidelijk. De intentie is er wel. Het proces is ingezet. Dit heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) op een persconferentie meegedeeld. Hij stelt dat er geen ruimte is voor religie in de buitenlandpolitiek. Ramdin benadrukt dat een relatie met Israël enorm voordelig kan zijn op medisch-, landbouw- en technologisch gebied.

Ramdin heeft op een persconferentie zaterdag uitgelegd wat er allemaal is bereikt op de recente conferenties en bezoeken in het buitenland. De gesprekken met Nederland, Marokko, Turkiye en Israël, zijn vruchtbaar geweest. Maar het nieuws dat Suriname voornemens is om in Jeruzalem een ambassade te vestigen is bij een deel van de samenleving, vooral bij de moslim gemeenschap, niet in goede aarde gevallen. Ook Assembleeleden en de Assembleevoorzitter hebben zich tegen dit plan verzet.

Ramdin wil een “zakelijke nuchtere benadering” van alle zaken. Alle op- en aanmerkingen over het vestigen in Israël worden meegenomen, deelt de bewindsman mee. Binnenkort zijn er gesprekken met verschillende organisaties zoals de SIV (Surinaamse Islamitische Vereniging) en de Inter Religiueuze Raad in Suriname (IRIS). Ramdin: “We zullen een gedegen rapport presenteren aan de president die dan verder richting zal geven aan dit vraagstuk.”

Suriname heeft wel al een niet residerende ambassadeur voor Israël, Stevanus Noordzee. Op vragen van journalisten waar en wanneer de ambassade of consulaat komt, zegt Ramdin dat hij wacht op de president. “Ik ga daar verder weinig over zeggen,” deelt Ramdn mee. “Omdat dat in het rapport van de president komt. Ik wil niet vooruitlopen op die conclusies.”

Een deel van de Arabische wereld is voor de totale vernietiging van de Joodse natie. Meerdere oorlogen door omliggende landen en hun geallieerden zijn door het kleine Israël succesvol afgeslagen. Het land breid zijn grondgebied verder uit ten koste van de Palestijnen, veelal met militaire macht. Een ander deel van de Arabische wereld wil vrede door de oprichting van een eigen staat voor de Palestijnen, Palestina. Jeruzalem wordt door beide partijen geclaimd. Op dit moment kunnen bewoners uit beide kampen nog naar de stad die nu onder Israëlische controle staat.

Ramdin heeft benadrukt dat het standpunt van Suriname in het conflict tussen Israël en de Arabische wereld, niet is veranderd. “Dat blijft staan zoals het is. Wij zien ook geen conflict. Als anderen daar een conflict in zien… en ik hoop niet dat men het in een religieuze context plaatst. In mijn visie is er geen ruimte voor religie als zodanig in onze buitenlandpolitiek. Dat kan niet. We hebben een diversiteit aan etnische groepen, religieuze groeperingen. Als we daarmee beginnen hebben we grote problemen. Ik hou wel rekening met de geopolitieke- en historische context van zaken.”

“Ons standpunt ten aanzien van de Arabische wereld is absoluut niet veranderd. Wij blijven op het standpunt van Palestina met een twee staten oplossing onder supervisie van de Verenigde Naties.” Hij geeft aan dat er al goede banden bestaan met de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko, Turkiye en andere staten in het Midden-Oosten.

Ondertussen zijn er gesprekken gaande tussen Saudi Arabië en Israël. Gesproken wordt over handel, technologie en veiligheid. Al in 2020 zijn tijdens het bewind van president Donald Trump van Amerika, de Abraham Accords getekend tussen Amerika, de Arabische Emiraten en Israël. Het doel was om vrede te herstellen en samenwerking te bevorderen. Minister Ramdin haalt dit gebeuren ook aan op de persconferentie.

“Los van de conflicten die er zijn weten we de facto dat relaties tussen Israël en de Arabische wereld aan het verbeteren zijn,” geeft de bewindsman aan. “Daar moet je ook naar kijken. De Abraham Accords hebben geleid tot vriendschappelijke betrekkingen. Dus we moeten ons niet blijven focussen op iets dat was. We zien dat de landen zelf een beweging maken richting vrede en veiligheid.  Met conflict ontwikkel je een gebied niet".

| starnieuws | Door: Redactie