• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President vraagt bedrijfsleven ondersteuning

| starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi spreekt het bedrijfsleven toe tijdens een diner zaterdagavond in hotel Marriott. (Foto: CDS)

President Chan Santokhi heeft het bedrijfsleven tijdens een nieuwjaarsdiner in hotel Marriott gevraagd vertrouwen te hebben in de regering en de nodige ondersteuning te geven. Het bedrijfsleven is een belangrijke pilaar van ontwikkeling, benadrukte het staatshoofd. Vrijdag was er ook een diner met de vakbeweging in restaurant Lucky Twins.

Santokhi riep het bedrijfsleven op de samenwerking met de regering actief voort te zetten. “Start met onderhandelingen om te komen tot koopkrachtversterking”, zei hij. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Samen, International Business en Internationale Samenwerking is ervan overtuigd dat het samenwerken van de sociale partners belangrijk is voor de groei en ontwikkeling van Suriname. Hij is voorzitter van het clusterteam van ministers dat namens de regering overleg voert met het bedrijfsleven en de vakbeweging.

Ramdin benadrukte dat de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven zich in dezelfde ruimte bewegen en vanuit hun specifieke interesse en belangen hetzelfde doel na streven. Zij wensen een economie die dynamisch is, geen onevenwichtigheden vertoont en waar inkomen gegenereerd kan worden. Samenwerking is de rode draad hierbij, vandaar ook het Tripartiet Akkoord”, voerde de bewindsman aan. Hij gelooft in een degelijke aanpak. Er is volgens de minister daarom ook een Business Advisory Board die voor 80 procent uit het bedrijfsleven bestaat.

Bryan Renten, woordvoerder van het bedrijfsleven, complimenteerde volgens een bericht van de Communicatiedienst Suriname de regering voor de aanpak van de financiële crisis. Ook stelde hij de keuze voor sociaal dialoog, het verwezenlijken van handelsmissies en het succes van de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds  bijzonder op prijs. Van het bedrijfsleven kreeg de regering ook wat tips en werd gepleit voor breder overleg dat minder ad hoc geschied.
President Santokhi riep op de regering te ondersteunen door onder andere het financieren en schrijven van projecten alsook het delen van de nodige expertise in het investeringsbeleid. De leden van het bedrijfsleven, waaronder de Kamer van Koophandel en Fabrieken, toonden zich hiertoe bereid.

| starnieuws | Door: Redactie