• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President: Suriname heeft niet residerend ambassadeur Israël

| starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi donderdag in De Nationale Assemblee.

President Chan Santokhi heeft donderdag duidelijk gemaakt in De Nationale Assemblee, dat Suriname een niet residerend ambassadeur heeft benoemd voor Israël. Zijn kantoor is in Paramaribo. Er is ook geen bedrag opgenomen in de begroting om een ambassade neer te zetten in Israël. Er zijn enorme investeringen nodig om een ambassade op te zetten."We zullen als land werken met een niet residerend ambassadeur", deelde het staatshoofd mee.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is op werkbezoek geweest in Israël. De niet residerend ambassadeur, Stevanus Noordzee (ABOP), is ook meegereisd en heeft zijn geloofsbrieven aangeboden. Noordzee is in maart dit jaar door het staatshoofd beëdigd als ambassadeur. De samenwerkingsrelatie met Israël zal verder inhoud worden gegeven vanuit Suriname.

De president merkte op dat de minister verschillende gesprekken heeft gevoerd in Israël, ook met zijn collega van Buitenlandse Zaken over onder andere samenwerkingsgebieden. Er zijn ook wenselijkheden kenbaar gemaakt over het opzetten van een ambassade in Israël. Ramdin heeft reeds meegedeeld dat een complete rapportage zal worden gegeven aan de president over de besprekingen die gevoerd zijn. Santokhi merkte op dat hij een integrale rapportage zal krijgen met aanbevelingen.

Op basis van de rapportage en aanbevelingen, zal de president het verdere traject uitzetten. Hij voerde aan dat bij een besluit er consultaties en dialoog zullen zijn met de betrokken partijen. Een besluit zal in nationaal belang zijn. Dat is de stand van zaken nu. Er wordt nu volstaan met een niet residerend ambassadeur.

| starnieuws | Door: Redactie