• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President: Surinaamse volk was wanbeleid zat

| suriname herald | Door: Redactie

Het Surinaamse volk was het wanbeleid zat en wil vooruit. Zij wil een goede toekomst, gebaseerd op democratische principes in de geest van de Verlichting, waarbij vrijheid, gelijkheid en broederschap centraal staan. Zo sprak president Chan Santokhi vandaag tijdens een vergadering in de Eerste Kamer en Tweede Kamer. De president hield zijn toespraak in de Ridderzaal aan het Binnenhof in Den Haag.

Santokhi zei dat hij het symbool is van het nieuwe begin in Suriname. “En eigenlijk ook het nieuwe begin in onze bilaterale relaties geschoeid op de leest van intensieve samenwerking. We zijn niet alleen historisch met elkaar verbonden, maar ook op een andere bijzondere wijze.”

De president zei dat er een Surinaamse diaspora is van bijkans 360.000 personen, die heel intensieve banden onderhoudt met Suriname. Deze relatie is volgens Santokhi niet alleen vanwege familiebinding van belang, maar ook vanuit economisch en financieel perspectief. In deze moeilijke tijd zorgen al deze mensen voor een helpende hand naar hun familieleden in Suriname.

“Dagelijks worden pakketten naar Suriname gestuurd met levensmiddelen en andere zaken. We zijn erg blij met deze gedemonstreerde vorm van solidariteit. En vanuit deze plek zeg ik tegen al die Surinaamse Nederlanders willen zeggen: Gran tangi, dank dat u op deze wijze uw verbondenheid en solidariteit met ons in Suriname toont in deze tijd van economische terugval.”

Santokhi zei dat het diasporabeleid erop gericht is om intensief samen te werken met de diaspora op het gebied van toerisme, handel, investeringen, cultuur, sport, economie en de inzet van technisch kader en samenwerking met private ondernemingen. “Het nieuwe begin houdt ook in dat mijn regering zijn beleid zal baseren op nationaal en internationaal geldende wet- en regelgeving voor integer bestuur, democratie, rechtsstaat en respect voor bescherming van mensenrechten. De Surinaamse grondwet stelt iedere burger in de gelegenheid zijn aspiraties na te streven gebaseerd op wet en recht.”

De president haalde aan dat duurzame ontwikkeling centraal staat en een belangrijke leidraad is bij de uitvoering van ons ontwikkelingsbeleid. “Dit alles is onderdeel van ons beleid gebaseerd op urgentie, stabilisatie en groei. Economische groei dient inderdaad tot stand te worden gebracht, echter dient dat plaats te vinden zonder dat het milieu wordt belast.”

Suriname heeft zich volgens president Santokhi wederom geschaard in de rij der naties die respect tonen voor naleving van het Handvest van de Verenigde Naties, het Handvest van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de universele verklaring van de Rechten van de Mens, zoals vastgelegd op 10 december 1948 in New York en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (BUPO) van 16 december 1966, New York.

De president maakte er melding van dat onlangs in De Nationale Assemblee het ambitieuze Herstelplan is goedgekeurd als de beginfase van de uitvoering van ons reconstructiebeleid. Hiermee is een aanvang gemaakt met het duurzame herstel van de onevenwichtigheden in de Surinaamse economie.

Helaas zal de veerkracht van het Surinaamse volk wederom op de proef worden gesteld. “Zwaar op de proef gesteld! Monitoring van de uitvoering en continue overleg met bedrijfsleven, producenten, importeurs, de financiële sector en de vakbeweging vereist veel kundigheid, vaardigheid, takt, geduld en vertrouwen en vooral bestuurlijke- en politieke stuurmanskunst”, aldus president Santokhi.

| suriname herald | Door: Redactie