• donderdag 18 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi zet consultatieronde voort met overleg douanebond

| cds | Door: Redactie

De douanebond heeft een constructief gesprek gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Op vrijdag 5 augustus 2022 is er een breedvoerige deliberatie geweest tussen de regeringsleider en het bestuur van de bond. De leiding van de douaneorganisatie is ook onderdeel geweest van het overleg.

De douanebond is als lid van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), eerder deelgenoot geweest van een overleg met de president. Echter behoeven de uitdagingen waarmee de douane geconfronteerd worden speciaal aandacht.

Voorzitter Joyce de Vlugt van de bond heeft diverse knelpunten gedeeld met de president. Een van de uitdagingen is het tekort aan douaneambtenaren. “Werving is een van de aspecten welke direct aandacht behoeft van de regering. We zitten met een tekort aan ambtenaren. Dit zorgt voor een enorme werkdruk”, aldus de vakbondsvrouw. Capacteitsversterking, woningbouw, uitbetaling overuren, inspraak vermogen en het douaneakkoord zijn op agenda geweest van dit dialoog. Joyce de Vlugt geeft aan dat het douaneakkoord herziening behoeft. “Het douaneakkoord is verouderd, wij vragen aandacht dat dit gewijzigd wordt, rekening houdende met de actuele ontwikkelingen.”

President Chandrikapersad Santokhi is ingenomen met de constructieve houding van het bestuur van de bond en heeft toegezegd dat alle knelpunten serieus aangepakt zullen worden. Het staatshoofd heeft de vakorganisatie enkele oplossingsmodaliteiten voorgehouden. Er komt een vervolggesprek met het bestuur, de minister van Financiën en Planning en de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.

| cds | Door: Redactie