• zaterdag 23 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi: “Vanaf 1 oktober visumvrij reizen naar Suriname”

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie

Voorlezen

Alle personen die in Suriname zijn geboren, maar met hun kinderen in een ander land verblijven mogen vanaf 1 oktober 2021 visumvrij reizen naar Suriname. Voor alle andere personen zal er een versoepeld beleid gevoerd worden zonder barrières en bureaucratie. Deze bekendmaking deed president Chan Santokhi vandaag tijdens de diaspora-receptie in Lourdes Kerk in Den Haag. De receptie werd gehouden als afscheid van zijn werkbezoek aan Nederland.

Volgens de president zullen sommige categorie reizigers de gelegenheid krijgen om een toeristenkaart te betalen. “Dit geldt niet alleen voor personen geboren in Suriname, die in Nederland verblijven, het geldt voor alle Surinamers ongeacht waar je verblijft ter wereld”, zei de regeringsleider.

Naast visumvrij reizen voor de diaspora-gemeenschap, zal de regering een business visum introduceren voor ondernemers. “Het is een zakenvisum voor iedereen die zaken wil doen in Suriname. Zij krijgen een visum dat vijf jaar geldig is. Dat zijn voor mensen die niet in aanmerking komen voor soepele voorzieningen”, deelde het staatshoofd mee.

Voor de versoepelde visumregeling wordt de nationaliteitswet aangepast. “Wij hebben in ieder geval in Suriname als regering het besluit al genomen, dat we de nationaliteitswet gaan aanpassen. Die aanpassing van de wetgeving is reeds goedgekeurd door de regering en het is nu naar de Staatsraad voor advies. En wat zegt die gewijzigde nationaliteitswet, elke persoon die niet de Surinaamse nationaliteit heeft en in nationaal belang ingezet zal worden in Suriname, zal van rechtswege de Surinaamse nationaliteit krijgen en je verliest je originele nationaliteit niet”, verduidelijkt de president.

Op de vraag hoe de toekomst van Suriname eruit zal zien na het bezoek van het staatshoofd aan Nederland, gaf president Santokhi aan dat het duidelijk moet zijn dat de diasporagemeenschap een structurele samenwerking zal hebben met de Surinaamse gemeenschap. Dat blijkt volgens hem uit afspraken die gemaakt zijn met de Nederlandse overheid, dat de diaspora ingezet zal worden naar alle ontwikkelingssectoren.

“Er zal nu een coördinatie zijn door het Diaspora Instituut Nederland (DIN) om een goed gestructureerd diasporabeleid te ontwikkelen naar alle doelgroepen die bepaalde verwachtingen hebben samen met het Diaspora Instituut Suriname (DIS)”. De barrières die er nu zijn voor de diasporagemeenschap om optimaal ingezet te worden, tegen de achtergrond dat er vaak onzekerheden zijn om goede beslissingen te nemen, zullen volgens het staatshoofd weggewerkt worden.

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie