• zaterdag 23 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi: “In Suriname is geen ruimte voor verdeeldheid”

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie

Voorlezen

President Chan Santokhi zal er alles aan doen in lijn met het gedachtegoed van de verzetsstrijder Anton de Kom, om Suriname het voorbeeld te laten zijn van eenheid in verscheidenheid. Hij zal het niet dulden dat dit onderuit gehaald wordt. “In Suriname is er geen plaats en ruimte voor verdeeldheid”, zei de president tijdens de in Amsterdam gehouden Anton de Kom-lezing in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. President Santokhi kreeg de eer om in verband met zijn werkbezoek aan Nederland de lezing te mogen houden.

De presentatie van de president ging over de kracht van de multi-etnische Surinaamse samenleving die erin geslaagd is de cultuur van de ander te omarmen. Het staatshoofd behandelde het onderwerp vanuit het perspectief van een praktiserend politicus, die in de dagelijkse praktijk vormgeeft aan natievorming in een multiculturele setting. 

De Anton de Kom-lezing is een initiatief van het Verzetsmuseum en dagblad Trouw. Aan het begin van de lezing heeft Liesbeth van der Horst, directeur Verzetsmuseum, het doel van de lezing benadrukt en een levensbeschrijving gegeven van Anton de Kom. 

Tijdens de lezing wordt onder meer aandacht gevraagd voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie en voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie in de Nederlandse samenleving. 

Anton de Kom heeft in de geschiedenis daarin een belangrijke rol vervuld en streed tegen de koloniale onderdrukking in Suriname. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij verzetsstrijder. Hij kwam in 1945 om in een concentratiekamp. 

President Santokhi houdt Anton de Kom-lezing:

Santokhi zegt heel veel energie uit het leven van de verzetsstrijder te putten, dat als voorbeeld dient, niet alleen voor zijn persoon, maar ook voor het beleid dat hij voorstaat om Suriname uit het moeras te halen. 

“We kunnen elkaar politiek blijven aanspreken, zeg maar bestrijden, maar als het gaat om samenleven, als het gaat om Suriname tot bloei te brengen, dan kunnen we ons niet veroorloven om steeds de etnische kaart te spelen en zo verdeeldheid te zaaien. Polarisatie kan leiden tot vernietiging van alles wat we in ons jonge bestaan als natie hebben opgebouwd”, aldus de president.

Het land heeft volgens de president zich de afgelopen 150 jaar ontwikkeld tot een land waar vele herkenbare etnische groepen een plek hebben gevonden. “Al deze etnische groepen hebben het Suriname van vandaag met hun cultureel erfgoed en met hun way of life vorm en inhoud gegeven aan het Suriname zoals we, die nu kennen: een dynamische multiculturele samenleving waarin we ondanks de verschillen in levenswijzen geen plek wensen voor etnisch onderscheid en discriminatie”, zei president Santokhi. 

Er is een systeem ontwikkeld van co-existentie met respect voor elkaars waarden, normen en culturele eigenheden en religiën. De multiculturaliteit van het land is volgens de president een kans om nieuwe vitaliteit en veerkracht te brengen en daardoor ook de economische bedrijvigheid in de samenleving te bevorderen.

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie