• maandag 20 September 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi start proces tegen corruptie

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft zijn werkarmen geïnstrueerd om de bekrachtiging van de wet houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (UNCAC) te formaliseren. Bij het besluit van het staatshoofd is meegenomen een schrijven van De Nationale Assemblee (DNA) gedateerd 23 juli 2021.

Daarin laat het parlement weten dat de goedkeuring zijdens het instituut inzake de wet houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de UNCAC stilzwijgend is verleend. De regeringsleider heeft op basis hiervan besloten over te gaan tot de bekrachtiging van dit wetsproduct.

In het verlengde daarvan zal een afschrift van het presidentieel besluit, dat handelt over deze wet, geplaatst worden in het Staatsblad van de Republiek Suriname. Verder is besloten dat de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), belast is met de uitvoering van dit presidentieel besluit. Ook zal een afschrift verzonden worden naar DNA en overheidsfunctionarissen.

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie