• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President: Regering wil snelle berechting daders 8 december

| starnieuws | Door: Redactie

08 december 2021 - President Chan Santokhi heeft een krans gelegd bij het gedenkplaat in Bastion Veere. Er wordt na 39 jaar nog steeds gezocht naar gerechtigheid. (Foto: René Gompers)

President Chan Santokhi benadrukt dat de regering wil dat al de personen die de mensenrechten hebben geschonden, zo snel mogelijk berecht moeten worden. Er zijn daarvoor genoeg juridische maatregelen getroffen, gaf hij aan. Santokhi was vandaag ook aanwezig op de herdenking van de 15 mannen die op 8 december 1982 zijn vermoord tijdens het militair regime onder leiding van Desi Bouterse.

Santokhi heeft tegelijk met de nabestaanden, in de regen,  een krans gelegd bij de gedenkplaat in Bastion Veere, waarop de namen gegrift zijn van de 15 slachtoffers. De namenlijst staat  bij de muren waar de kogelinslagen nog zichtbaar zijn. De 15 mannen zijn in Fort Zeelandia gevangen gehouden, gefolterd en vermoord. 39 jaar na de gruweldaden zoeken de nabestaanden nog naar gerechtigheid voor hun geliefden. Het strafproces is nog gaande. Bouterse, die ondertussen twee termijnen president is geweest, is tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij heeft duidelijk gemaakt dat het vonnis hem geen zorgen baart. Hij heeft hoger beroep aangetekend, dat nog moet worden behandeld door het Hof van Justitie.

De president is na de bloemenceremonie gevraagd wat hij de nabestaanden wil meegeven. “Dat in ieder geval maatregelen getroffen zijn door de regering en het Inter Amerikaans Hof, dat deze en andere moordzaken nimmer gaan verjaren,” geeft hij aan. “Tweede is dat wij als regering weer moeten aankloppen bij de rechterlijke macht nu ze sterker is, sterker gemaakt wordt. Dat ze weer deze zaak oppakken. En met de nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden die er zijn, nationaal en internationaal, deze zaak oppakken zodat er genoegdoening komt. Maar, dat is een aangelegenheid van de rechterlijke macht die we meer moeten bespreken.”    

De regering ziet graag de zaak gauw afgerond, geeft de president aan. “Wij als regering zijn voorstander van dat alle mensenrechtenschendingen onderzocht worden,” deelt Santokhi mee . “Dat alle personen die verantwoordelijk zijn ook allemaal berecht moeten worden. En liefst zo snel mogelijk. En dat er ook rechtsbevrediging komt bij de personen en groepen die zoeken naar gerechtigheid.”

| starnieuws | Door: Redactie