• woensdag 07 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President presenteert maatregelen om koersvlucht te remmen

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Met een reeks van maatregelen, waaronder ook strafrechtelijke, wil de regering de stijging van de wisselkoers voor vreemde valuta afremmen en stabiliseren. “De regering heeft besloten om op zeer korte termijn een pakket van zeer urgente maatregelen te treffen om de koers re stabiliseren”, zei president Chandrikapersad Santokhi dinsdagmiddag in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens een thema vergadering over het wisselkoersen vraagstuk. De regering beseft degelijk, aldus Santokhi, dat ingegrepen moet worden.

De maatregelen gelden vooralsnog tot 31 december dit jaar. Besloten is om aan politie en de justitiële autoriteiten instructies te geven om de illegale valutahandel,

alsook wisselkantoren, die zonder een geldige vergunning opereren, aan te pakken. “Wij zullen niet toestaan, dat het Surinaamse volk, door de illegaliteit wordt verarmd. Er komt een taskforce, voor de aanpak van de economische onzekerheid”, zei de president.

Leiding CBvS

Naast de monetaire maatregelen zullen ook voorzieningen worden getroffen om de leiding van de Centrale Bank van Suriname te versterken. Dit, met het oog op een actievere aansturing, en monitoring van de monetaire ontwikkelingen in het land. De ruimte voor het verstrekken van kredieten door het bankwezen wordt verkleind, door een aanpassing van het SRD-kasreservepercentage. De kredietgroei van banken, wordt gemaximeerd. Deze maatregelen zullen de omvangrijke particuliere kredietverlening, terugdringen en gaan in april 2023 in.

Naast de uitvoering van de reguliere openmarktoperaties, met termijndeposito’s, en Centrale Bank Certificaten, wordt de optie van een waardevast beleggingsinstrument, zoals de toenmalige Powisi certificaten, voorgesteld, zodat burgers een aantrekkelijk waardevaste optie hebben, voor het beleggen van hun SRD’s. De CBvS werkt, aldus het staatshoofd, met het bankwezen, aan een betere rente-transmissie, waardoor het voor spaarders aantrekkelijker wordt, om in SRD’s te sparen, in plaats van te vluchten in vreemde valuta.  Het toezicht op banken en wisselkantoren wordt opgevoerd en verscherpt.

De regelgeving met betrekking tot koersmarges, de verklaring en onderbouwing van afwijkende wisselkoersen, alsook de afstortingen van bankcliënten, worden aangescherpt. De bedoeling is, om het valutaverkeer efficiënter te maken, en de aankoop van vreemde valuta bij niet-bevoegden in te dammen. Eind maart 2023 vaardigt de CBvS hierover een circulaire uit.

Illegale valutahandel

De CBvS heeft intussen contact gehad met het Openbaar Ministerie ten aanzien van acties tegen de illegale valutahandel. Een grote uitdaging is confidentialiteit. Uit het recente verleden blijkt, stelt Santokhi, dat de illegale valutahandel vooraf op de hoogte is van komende acties. Hierdoor kunnen bij invallen geen strafbare feiten worden geïdentificeerd.

Behalve de handhavingsmaatregelen zal ook de vrije verkoop van vreemde valuta via de commerciële banken aan banden worden gelegd. Voor de aanschaf van reisdeviezen, vreemde valuta ten behoeve van importen of overmaking van studiegeld voor in het buitenland studerenden zal documentatie moeten worden overgelegd. Voor dit jaar komt er ook een restrictie op de import van auto’s. Daarnaast zal handhaving op naleving van de retentieregeling verscherpt worden. De parlementsvergadering wordt donderdag voortgezet.

| de ware tijd | Door: Redactie