• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President overweegt afkondiging noodtoestand voor Nickerie

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi zou afgelopen weekend tegen de Communicatie Dienst Suriname (CDS) hebben gezegd, nadere informatie af te wachten over de situatie in het district Nickerie. Het rijstdistrict heeft te maken met ernstige wateroverlast, die het gevolg is van een dambreuk. Indien nodig, kan volgens de president eventueel de noodtoestand afgekondigd worden.

De president beloofde dat de bewoners in het getroffen gebied niet in de steek gelaten zullen worden. Aan hen zal hulp worden verstrekt in de vorm van voedselpakketten. Verder gaf hij aan dat indien mensen elders ondergebracht moeten worden, ook de mogelijkheden daartoe worden bekeken. De president hoopt dat de komende dagen er minder neerslag zal vallen.

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Uraiqit Ramsaran, zei tijdens het startsein van de landelijke distributie van voedselpakketten, dat geen enkel gebied overgeslagen zal worden. De gebieden die het zwaarst zijn getroffen door wateroverlast, zullen het eerst worden aangedaan. De overheid zal zoveel mogelijk inkomen met middelen, maar de minister doet een beroep op de gemeenschap om ook een helpende hand toe te steken. ‘’De nood is heel erg hoog’’, aldus de minister. Hij gaf aan dat de situatie rond de getroffen gebieden hem niet alleen heeft geraakt als minister, maar ook als persoon. Om het leed van de getroffen huishoudens te verzachten, zal het proces dan ook worden versneld.

Volgens bronnen uit Nickerie is de situatie zeer ernstig. Men zou zelfs vrezen voor een schaarste aan rijst, omdat grote arealen zijn ondergelopen en er niet geoogst kan worden. Het water zou in sommige woningen, tot aan kniehoogte staan.

 

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie