• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President: Kappen met bepaalde tradities en partijpolitiek

| starnieuws | Door: Redactie

Diverse bevolkingsgroepen die het land rijk is, hebben gezamenlijk de eenheid uitgebeeld door zang en dans. (Foto: René Gompers)

President Chan Santokhi heeft bij de herdenking van de Nationale dag van Verbroedering en Eenheid, benadrukt dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bereid is het herstelplan te herzien en dat de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) ook bereid is meer geld vrij te maken.

Hij stelt dat gekapt moet worden met bepaalde “tradities in de partijpolitiek” om het land welvarend te maken en om de eenheid te bevorderen. Het ‘verbroederings’ evenement is zaterdag gehouden in de tuin van het presidentieel paleis.

Er zijn drie dagen

herdacht die samenvallen op 21 september; de Internationale Dag van de Vrede, de 106e geboortedag van de legendarische VHP-leider, wijlen Jagernath Lachmon, en de dag van Verbroedering en Eenheid.

Gastheer president Santokhi merkt op dat hoewel het land al een ‘meltingpot’ is er meer gedaan moet worden om de ‘verbroedering en eenheid’ te bevorderen en om de kwaliteiten in te zetten om het land gezond te maken en te houden. “Maar Suriname kan het niet alleen,” deelt hij mee. Santokhi geeft aan dat hij op de recente vergadering van de Verenigde Naties, hulp op diverse gebieden heeft gezocht en gevonden.  

Santokhi over IMF en IDB: “Het IMF heeft bij het gesprek duidelijk bevestigd bereid te zijn om te onderhandelen met Suriname en het herstelplan -door ons geïnitieerd- te herzien. De IDB, gevestigd in Washington, is ook bereid om haar financiële bijstand aan te passen naar meer volksgericht beleid om verlichting te brengen in de samenleving.”

Een rij van geestelijken heeft gebeden voor land en volk. Zij hebben met vertegenwoordigers van Inheemsen en tribale volkeren, verschillende misstanden aangehaald die verbroedering en natievorming in de weg staan. Zij hebben ook aangegeven hoe zaken op te lossen.

Het komt neer op goed gedrag, liefde voor de medemens en het land. Vooral politici moeten het goede voorbeeld geven en zaken op de juiste manier aanpakken. Ook coalitiepartners hebben het woord gevoerd over saamhorigheid.

NPS voorzitter Gregory Rusland heeft beleidsmakers opgeroepen het juiste voorbeeld te geven: “Afgunst, hebzucht en scheiding dienen achterwege te worden gelaten opdat het volk het voorbeeld overneemt en bewuster werkt aan de eenwording.” Santokhi gaat een stap verder: “Als land gaan we bepaalde tradities in de partijpolitiek vaarwel moeten zeggen om de komende generatie een duurzamer bestaan te geven.”

| starnieuws | Door: Redactie