• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President: Inflatie terugbrengen naar 35% of lager

| starnieuws | Door: Redactie

De regering wil de inflatie komend jaar terugbrengen naar 35% of lager. De inflatie is nu 53.5%. President Chan Santokhi heeft zojuist meegedeeld tijdens het uitspreken van de jaarrede dat ook de schuldpositie van Suriname is verlaagd, van bijkans US$ 4 miljard naar US$ 3.1 miljard.

Foto: President Chan Santokhi spreekt de jaarrede uit.

Het IMF-programma, zal voortgezet worden, om uitvoering te geven, aan het monetair en fiscaal beleid, dat past binnen het macro-economisch raamwerk, dat is afgesproken. Dit beleid draagt onder andere bij, tot het stabiel houden, van de wisselkoers, alsmede het behouden en versterken, van de koopkracht, van de

munteenheid.

"Met dit beleid, willen wij niet alleen de koers stabiel houden, maar ook de inflatie terugbrengen, naar 35% en lager. De regering evalueert periodiek, de voordelen van dit programma, op de financieel-monetaire parameters, alsook met betrekking tot de maatschappelijke effecten."

De herschikking van de nationale en internationale schuld, is voortgezet in 2023, en heeft geresulteerd, in een in-principe overeenkomst, met de commerciële crediteuren, alsook het herstructureren van de schuld, met India.  Thans zijn de schuldonderhandelingen, met China in een vergevorderd stadium, en deze week, is een delegatie van de Volksrepubliek China, in Suriname, om de onderhandelingen voort te zetten.Het doorlopen van

een IMF-programma, met daarbij de noodzaak, om onze schuldportfolio, binnen- en buitenlands te herschikken, zijn belangrijk in vele opzichten, benadrukte het staatshoofd.

Het uitvoeren van deze exercities, creëert in de eerste plaats, vertrouwen, in de financiële wereld, en bij de internationale financiële instellingen. Ten tweede, betekent een succesvolle herschikking van de schulden, ook, dat de druk op de nationale begroting effectief minder wordt. Hierdoor, ontstaat er fiscale ruimte, om andere aspecten van het economisch hervormingsprogramma, te realiseren.

"Daarnaast, heeft een succesvolle herschikking, ook positieve effecten, op de monetaire parameters, waaronder de druk, op onze monetaire reserve, en daarmee ook, verband houdend, de wisselkoers. Belangrijk is ook, de effecten van succesvolle herschikkingen, op de internationale financiële markt: onze kredietwaardigheid verbetert, en rentepercentages voor leningen worden lager.

Laten we ook niet vergeten, dat indien wij geen schulden kunnen aflossen, en die lopen in meer dan US$ 100 miljoen per jaar op, en indien wij geen succesvolle herschikking hebben uit onderhandeld, de crediteuren hun geld kunnen opeisen, en mogelijk naar de rechter kunnen gaan, om de betaling af te dwingen. U begrijpt, dat in zo’n situatie, de effecten op onze nationale economie, en het bestaan van de Surinaamse burger, niet te overzien zouden zijn", stelde de president.

| starnieuws | Door: Redactie