• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President geeft moslimorganisaties onbehaaglijk gevoel

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — Moslimorganisaties hebben president Chandrikapersad Santokhi geschreven dat zij met het onbehaaglijk gevoel zitten dat hij een beleid voert dat niet moslim-vriendelijk is. “Wij willen in goede harmonie de ontwikkelingen met u bespreken om te komen tot meer begrip bij de beleidsmakers voor de positie van alle burgers in het land”, wordt het staatshoofd geschreven in een recente open brief.

De organisaties zeggen dat de indruk die zij hebben op een misverstand kan berusten, “maar juist daarover willen wij met u overleg hebben in de hoop en verwachting dat het beleid rekening zal houden met de ongeveer 20 procent van

de bevolking die de moslims uitmaken”. Waar over wordt gestruikeld, is dat geen rekening is gehouden met gevoelens en opvattingen van de moslims bij het recente voornemen om een ambassade te openen in Jeruzalem.

“Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de goede harmonie in ons geliefd Suriname”

Ook de afwezigheid van de Surinaamse missie bij de stemming over een resolutie over het Palestijnse vraagstuk in de Verenigde Naties is de bij organisaties niet onopgemerkt gebleven. Zij hekelen verder de samenstelling van de delegatie die onlangs naar India ging, maar ook de samenwerking met de Indiase Bharatiya Janata Party (BJP).

Deze organisatie zou namelijk een sterk anti-moslim beleid in haar banier voeren. “Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de goede harmonie in ons geliefd Suriname en vertrouwen erop dat alle andere Surinamers zich net zo verantwoordelijk voelen en de harmonie samen met ons willen koesteren”, aldus de briefschrijvers. Ze kijken uit naar overleg met het stsaatshoofd.

| de ware tijd | Door: Redactie