• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President feliciteert premier Rutte; kijkt uit naar bezoek Rutte aan Suriname

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft premier Mark Rutte schriftelijk gefeliciteerd met diens beëdiging tot minister-president in de nieuwe Nederlandse regering. De president wenst premier Rutte en zijn kabinet veel succes toe bij het realiseren van de doelen die zijn vastgelegd in het regeerakkoord.

President Santokhi merkt op dat na geruime tijd van discussies en onderhandelingen, premier Rutte een team heeft kunnen samenstellen, waarvan voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis de helft van de ministers, vrouw is.

Verder spreekt Santokhi de wens uit dat ook in de komende regeerperiode de banden met Suriname worden verstevigd alsook de vriendschappelijke relatie wordt bestendigd. President Santokhi memoreert in zijn felicitatie de ondersteuning van de Nederlandse regering op verschillende gebieden, waarvoor hij namens de Surinaamse regering zijn erkentelijkheid uitspreekt. De president kijkt ernaar uit om de relatie verder uit te bouwen naar andere terreinen, waaronder investeringen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven.

“Ik vertrouw op de steun van Nederland bij de wederopbouw van Suriname, waarvoor we in 2022 flinke stappen gaan zetten. Zoals ik al zei tijdens mijn bezoek aan Nederland: Samenbouwen aan de toekomst!” President Santokhi kijkt in dit kader uit naar het bezoek van premier Rutte aan Suriname voor nader overleg alsmede kennismakings- en overlegmomenten met collegaministers van Suriname. Tot slot spreekt hij de allerbeste wensen van succes en voorspoed uit aan premier Rutte, het nieuwe Nederlandse kabinet en het Nederlandse volk.

| suriname herald | Door: Redactie