• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Politie waarschuwt voor ordeverstoring tijdens protesten

| starnieuws | Door: Redactie

De politie heeft hardhandig opgetreden op Onafhankelijkheidsdag tegen een groep Inheemse betogers. (Foto: René Gompers) Voor vandaag maken vakbonden, politieke partijen en andere organisaties zich weer op om te protesteren. Op Onafhankelijkheidsdag is het misgelopen tijdens een betoging van een groep Inheemsen, waarbij een vrouw een klap kreeg te incasseren van een politie-inspecteur. Het Korps Politie Suriname (KPS) benadrukt dat een
vreedzaam betoog nimmer mag leiden tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid. Het KPS betreurt het dat er een opstoot is geweest tussen betogers en politieambtenaren. Voor een ordelijk verloop van de protestacties, dienen de bevelen van de politie te allen tijde stipt te worden opgevolgd. Er zal terstond worden opgetreden als blijkt dat: - de openbare weg wordt geblokkeerd; - er geen gevolg wordt gegeven aan bevelen van de politie; - personen zich provocerend en/of opruiend gedragen; - de politie op welke wijze dan ook wordt gehinderd in de uitvoering van haar taak. Het incident wordt onderzocht door de korpsleiding. Nagegaan wordt wat zich precies heeft afgespeeld. Indien de grens van het toelaatbare is overschreden bij het politieoptreden zullen er maatregelen worden getroffen.

| starnieuws | Door: Redactie