• maandag 29 November 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Politie treft maatregelen tegen occupanten, regering blijft in gebreke

| dagblad de west | Door: Redactie

De occupatie van het Dalian-project in Paramaribo-Noord is bijkans een week gaande. Tot op heden heeft de regering niet opgetreden tegen de occupanten. NPS-parlementariër en lid van de parlementaire commissie Grondbeleid en Bosbeheer, Ivanildo Plein, zegt desgevraagd aan De West, fel tegen occupatie te zijn. Volgens Plein is er sprake van een ernstige situatie. ‘’Toch worden de koppen niet bij elkaar gestoken om tot een concrete, duurzame oplossing te komen’’, zegt Plein. ‘’Er moet spoedig opgetreden worden om erger te voorkomen’’, zegt hij, eraan toevoegend, ‘’dat vriendjespolitiek ook tot woningnood leidt’’. De politie is vanmorgen wel begonnen met een actie waarbij de woningen/percelen die geoccupeerd waren, ontruimd werden. Echter werd geen van de occupanten aangetroffen. De politie heeft de borden waarop de occupanten hun naam en ‘bezet’ hadden geschreven, verwijderd. Inmiddels is de bewaking bij de ingang van het project verscherpt en is er een hefboom geplaatst.

‘’Er is wetgeving, de mensen moeten ook begrijpen dat percelen en woningen niet gekraakt mogen worden. De overheid moet wel dringend optreden, maar ook de mensen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, moeten opgespoord worden. Dit kan niet door de beugel.” Plein vraagt zich wel af, hoe het kan dat de regering nog geen oplossing voor deze kwestie heeft gevonden. Er moet volgens hem, een duurzame oplossing komen die ervoor zorgt dat occupatie net meer plaatsvindt. ‘’Want het kan naar de andere gebieden overslaan. Het is wel zielig, maar om erger te voorkomen, zou de ontruiming nu moeten geschieden alvorens het te laat wordt.”

Plein zegt, dat het occuperen de afgelopen jaren een bekend fenomeen is geworden. ‘’Toch moeten we een streep trekken tussen mensen die geoccupeerd hebben en reeds jaren op het geoccupeerde stuk grond wonen en de groep die pas geoccupeerd heeft”, aldus Plein.

Langzame procedures

De procedure om in aanmerking te komen voor een perceel, duurt volgens Plein veels te lang, waardoor men het geduld verliest en de verkeerde kant opgaat. Ook zegt Plein, dat de overheid enkele zaken in orde moet maken indien ze het occupatieprobleem wil aanpakken. Zo zegt Plein, dat bij gronduitgifte er een goede screening moet plaatsvinden alvorens stukken in orde gemaakt moeten worden. ‘’Het komt te vaak voor dat mensen jaren met een bereidverklaring zitten zonder een beschikking. Ook zijn er mensen die jaren een aanvraag van een perceel hebben gedaan, en nog steeds niet opgeroepen zijn. Het tempo van stukken afhandelen, moet opgevoerd worden. Al deze zaken moeten ook aangepakt worden, indien we een duurzame oplossing willen voor het occupatieprobleem.”

Vriendjespolitiek

Plein zegt, dat ook de vriendjespolitiek aangepakt moet worden, alvorens het occupatieprobleem tot het verleden gaat behoren. ‘’Het hele proces moet op de operatietafel. De procedure duurt niet alleen lang, echter komen de verkeerde mensen in aanmerking voor percelen. Wel-gestelde mensen komen in aanmerking voor domeingronden, zij verkopen die duurder door aan derden, waardoor de wo-ningnood nooit integraal aangepakt kan worden.” Tot slot zegt Plein, dat de commissie Grondbeleid en Bosbeheer de komende week bij elkaar zal komen, om voorstellen over deze kwestie te presenteren aan de regering.

door Orsilia Dinge

| dagblad de west | Door: Redactie