• dinsdag 09 March 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Politie en dc’s werken onduidelijkheden dispensatieaanvragen weg

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Het COVID-19-coördinatieteam van het Korps Politie Suriname (CCT-KPS) heeft een vruchtbaar gesprek gehad met alle districtscommissarissen (dc’s). Afgesproken is dat landbouwers, vissers en sluiswachters alsnog in het digitaal bestand worden opgenomen, zodat zij hun werkzaamheden zonder stagnatie kunnen voortzetten.

Tijdens dit gesprek, dat gisteren heeft plaatsgevonden, zijn verder alle onduidelijkheden met betrekking tot dispensatieaanvragen besproken en weggewerkt.

Voor een vlot verloop van de verdere samenwerking zijn er afspraken gemaakt tussen de politie, de dc’s en vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie