• dinsdag 31 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Politie betreurt opstootje met betogers; waarschuwt voor verstoring openbare orde

| waterkant | Door: Redactie

Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen in een persbericht laten weten dat zij het betreurt het dat er op 25 november jongstleden een opstootje is geweest tussen betogers en politie ambtenaren.

Ten overvloede wordt door de Surinaamse politie ook benadrukt dat het recht van vreedzaam betoog nimmer mag leiden tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid.

Vrijdag probeerde een groep inheemsen, bestaande uit mannen, vrouwen en kinderen, de Srefidensi parade te verstoren. Bij het paleis raakten een aantal mannen die de dienstdoende agenten en militairen uitscholden, bijna slaags met hen.

Later ontstond er een opstootje toen een politieman een aanhouding wilde

verrichte en een inheemse vrouw hem dat belette, door voor hem te gaan staan. De vrouw blokkeerde de agent en gaf geen gevolg aan het bevel waarna, ze tot twee keer toe hardhandig werd weggeduwd. Toen ze daarna weer ageerde tegen de agent zou deze haar een klap hebben gegeven, blijkt uit beelden van D-TV.

De politie laat weten dat de bevelen van de politie te allen tijde stipt te worden opgevolgd, voor een ordelijk verloop van de protestacties. Er zal terstond worden opgetreden als blijkt dat:-de openbare weg wordt geblokkeerd;-er geen gevolg wordt gegeven aan bevelen van de politie;-personen zich provocerend en/ of opruiend gedragen;-de politie op welke wijze dan ook wordt gehinderd in de uitvoering van haar taak.

“Nogmaals wordt bij een ieder erop aangedrongen het recht tot vreedzaam protest niet te doen uitmonden in verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid”, aldus de politie.

| waterkant | Door: Redactie