• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Pesten, vernederen en mishandelen pijnlijker in deze periode’

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — “Het is schrijnend dat in oktober, de maand waarin de LGBT-gemeenschap en overige mensenrechtenorganisaties in Suriname zich inspannen en bundelen voor mensenrechten, een jong mens wordt vernederd en mishandeld vanwege de vermeende seksuele geaardheid of genderidentiteit.” Het Platform van Lesbiennes, Gays, Biseksuelen en Transgenders Suriname, maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties en individuen zeggen “met afschuw en resolute afkeuring” kennis te hebben genomen van de discriminatie, vernedering en mishandeling van een leerling door schoolgenoten.

Verwezen wordt naar het voorval, waarbij een vijftienjarige jongen werd gepest, getrapt en geslagen, waar de Ware Tijd dinsdag (online) en woensdag (krant) over schreef. De vijftien organisaties

en twee individuen spreken hun grote bezorgdheid uit over het vertoonde openlijk geweld gepleegd onder schoolgaande jongeren. Erop wordt gewezen dat er wereldwijd in oktober los van de Pride Month ook aandacht wordt gevraagd voor mentale gezondheid, “waardoor het pesten, vernederen en mishandelen juist in deze periode nog pijnlijker is”.

“Om het punt van erkenning van en respect voor LGBT-personen en hun rechten, te bereiken zullen wij allemaal veel harder ons best moeten doen”

Verder wordt aangegeven dat in Suriname iedereen recht heeft op een vrij leven en dat in de Grondwet is verankerd dat discriminatie niet is toegestaan. Het tragische voorval staat volgens de organisaties niet op zich. “Het is een uiting van onvoldoende maatschappelijke erkenning van gelijke rechten voor eenieder, die nog diep is geworteld onder delen van de Surinaamse gemeenschap. Dit resulteert in structurele uitsluiting van LGBT-personen op vele vlakken.”

Ze noemen meer bewustwording de eerste stap naar begrip, acceptatie, erkenning en respect. “Om het punt van erkenning van en respect voor LGBT-personen en hun rechten, te bereiken zullen wij allemaal veel harder ons best moeten doen”, wordt onderstreept. Evenwel worden de vele afkeurende reacties op het voorval van maandag “hoopgevend” genoemd. Het LGBT Platform Suriname zegt samen met partnerorganisaties bij te dragen aan gedegen afhandeling van het voorval. Zo zullen ze ervoor zorgen dat alle betrokkenen – het slachtoffer, de dader(s), omstanders en anderen – professionele begeleiding krijgen.

Onderwijsinstellingen worden opgeroepen om maatregelen te nemen om pesten en geweld te voorkomen, van justitiële autoriteiten wordt gevraagd het strafrecht te handhaven waar dat moet, terwijl het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt geadviseerd uitgebreide gender- en seksualiteitseducatie toe te voegen aan het curriculum. “En we roepen de gemeenschap op om meer begrip te tonen en respect te hebben voor diversiteit en de rechten van alle medemensen en hun kinderen in die gedachte op te voeden”, aldus het LGBT Platform Suriname. Hij wordt ondersteund door Parea, Women’s Way Foundation, Suriname Men United, Foundation He and HIV/Plus.sr, New Monday, Projekta, Bini, Liefdevolle Handen, Women’s Rights Centre, Bureau NGO’s, Centre People Development, Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname, Pater Ahlbrinck Stichting, Kinder- en Jongerentelefoon, Marcel Leune en Antoon Grunberg.

| de ware tijd | Door: Redactie