• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Personeelsbond Belastingen wil duidelijkheid en structurele oplossing in case-Kalaykhan

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — De Bond Personeel Dienst der Belastingen (BPDB) kijkt uit naar een “duidelijke verklaring” van het ministerie van Financiën en Planning over de huidige situatie en een structurele oplossing voor de verwarring die is ontstaan over Ismaël Kalaykhan. Hij werd al die tijd gepresenteerd als directeur van de Belastingdienst Suriname, maar verklaarde op 30 juni in de rechtszaal ‘manager’ te zijn. Formeel is Kalaykhan aangetrokken als externe consultant.

De BPDB betreurt de wijze waarop zaken in het algemeen zijn aangepakt door de dienstleiding, maar wil niet te lang blijven stilstaan bij de handelingen die er zijn gepleegd. “Er zal verder

moeten worden gewerkt aan het ‘verschonen’ van het negatieve imago dat de Belastingdienst op dit moment draagt binnen de samenleving”, schrijft voorzitter Roberto Joval in een persbericht.

Hij haalt aan dat de Belastingdienst Suriname momenteel in de uitvoeringsfase van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) zit en daarnaast bezig is met interne hervormingen. Zijn bestuur, dat op 2 december werd gekozen, dringt er daarom op aan dat zaken zo spoedig en correct mogelijk worden aangepakt. Minister Stanley Raghoebarsing van Financien en Planning is schriftelijk gevraagd om een spoed onderhoud over een structurele oplossing voor de ontstane situatie. Op basis van zijn reactie zal de BPDB verdere stappen bepalen.

| de ware tijd | Door: Redactie