• zaterdag 04 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Personeel PCS sedert woensdag in sitdownactie

| waterkant | Door: Redactie

Het personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is sedert woensdag in sitdownactie. Het niet uitkeren van de beloofde koopkrachtversterking van SRD 700 vinden ze onterecht.

De Bond van Personeel PCS (BP-PCS) trekt sedert vorige week aan de bel om aandacht te vragen over de SRD 700 die niet is toegekend aan personen werkzaam in het ziekenhuis. Er werd ook een brief gericht aan de directie van PCS. Woensdagavond was er een meeting van cluster ministers en de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR).

PCS-directeur, Raj Jadnanansing, heeft er alle begrip voor dat het personeel in actie is en hun recht zoeken. Verder is hij van mening dat het PCS de koopkrachtversterking niet kan uitbetalen uit eigen middelen.

“De draagkracht van de ziekenhuizen is niet van dien aard dat we kunnen zeggen ‘wij schieten het voor’ of ‘wij kunnen dat betalen’. Wij hebben dat geld er absoluut niet voor. En ik denk dat ook de overheid misschien een antwoordt hierop heeft”, zegt Jadnanansing.

Uit de fysieke waarneming van Jadnansing blijkt dat een deel van het personeel toch eerder naar huis gaat. Verder is het personeel van de keuken, bewaking en administratiediensten nog gegarandeerd.

De bonden van zes ziekenhuizen hebben het besluit genomen over te gaan tot een sitdownactie. “Toen hebben we besloten op één lijn te gaan, de acties op te heffen en te vervangen met een sitdownactie. Dus dat betekent, de mensen op de werkvloer zijn, maar niet werken”, zegt Carmen Brondenstein, voorzitter van de BP-PCS.

| waterkant | Door: Redactie