• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Parmessar: Procedure niet nageleefd verkoop dienstwoningen

| starnieuws | Door: Redactie

NDP-fractieleider Rabin Parmessar

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft in De Nationale Assemblee gisteren aangevoerd dat de regering bij de toewijzing van dienstwoningen en terreinen te Nieuw Amsterdam, zich niet gehouden heeft aan de procedure in de missive van 22 december 2021. Hierin heeft de regering vastgelegd wat de procedure is van verkoop en overdracht van staatsterreinen en staatsgebouwen.

Vicepresident Ronnie Brunswijk en minister

Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) hebben dinsdag aangevoerd dat er niks aan de hand is. Parmessar vindt dat de regering het college heeft misleid, omdat in de missive alles is vastgelegd hoe er gehandeld moet worden. Het gaat om gebouwen die deel uitmaken van de historie van het Openlucht Museum Nieuw Amsterdam. Parmessar deelde mee dat hij hierover schriftelijke vragen zal stellen aan de president, die de missive heeft getekend.

Een deel van de missive ondertekend door president Chan Santokhi.

In de missive is vastgelegd dat de gebouwen en terreinen geïdentificeerd moeten worden die een ministerie van plan is te verkopen. De actie moet ondernomen worden door Openbare Werken. Er moet een raadsvoorstel ingediend worden om het proces tot verkoop in te zetten. Het Taxatie-Instituut van GBB stelt het taxatierapport op. OW organiseert voor de verkoop een aanbesteding ter verkrijging van biedingen. Er moet een ad hoc commissie 'Evaluatie en toewijzing verkoop en overdracht van staatsgebouwen en -terreinen' worden ingesteld. OW en GBB dienen een raadsvoorstel in bij de RvM voor goedkeuring. Hierna kan overgegaan worden tot de administratieve afhandeling.

| starnieuws | Door: Redactie