• maandag 29 May 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Parmessar: ‘President onduidelijk over belangrijke vraagstukken’

| starnieuws | Door: Redactie

Assembleeleden luisteren naar de derde jaarrede van president Chan Santokhi. Zijn jaarrede omvat ruim 8.050 woorden. (Foto: DNA) Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, vindt dat president Chan Santokhi bij het uitspreken van zijn jaarrede niet duidelijk is ingegaan op belangrijke vraagstukken. Over het kiesstelsel bijvoorbeeld waar er een uitspraak is geweest van het Constitutioneel Hof, heeft de president amper een
halve zin gebruikt om zaken te verschuiven richting het parlement. “Daar is een hele grote inzet van ons allemaal nodig dat we dit jaar nog proberen tot een consensus te komen en volgend jaar in het parlement dat aan een goed eind te brengen. Er is al veel tijd verloren gegaan”, zegt Parmessar in gesprek met Starnieuws. De president heeft ook gesproken over het privatiseren van staatsbedrijven. “We moeten staatseigendommen niet makkelijk van de hand doen, niet verkwanselen. Nu hebben we een moeilijke tijd, maar over een aantal jaren niet meer”, stelt Parmessar. Over het afslanken van het overheidsapparaat weet de politicus niet hoe dat zal gebeuren. Hij vraagt zich af of er geen partijpolitieke razzia gehouden zal worden. “Als ik kijk naar zijn achterban hoe zij zich opgesteld hebben in de afgelopen periode, is dat een van polarisatie. Laat het transparant en op eerlijke manier geschieden. U wist wel dat u naar het IMF zou gaan en dat het IMF gelijk zou beginnen met afslanken van het overheidsapparaat. Waarom heeft u in de afgelopen periode enkele duizenden personen aangetrokken? U zei toch bij de regeringsoverdracht dat er zoveel mensen waren aangetrokken en dat er zoveel mensen naar een hogere schaal waren opgetrokken, wat hebt u dan gedaan met het apparaat?”, onderstreept Parmessar. Opmerkelijk bij deze jaarrede is volgens Parmessar dat de president uiteindelijk tot het besef is gekomen dat de problemen van het land zo groot zijn dat wij het samen moeten doen. “Ik hoop dat het gemeend en oprecht is en ook daarnaar gehandeld zal worden”. Parmessar zegt dat de president bewust is dat hij zijn derde jaarrede houdt en dat hij een ommekeer moet brengen in zijn manier van benadering. “Uiteindelijk komt hij tot het besef dat de nationale vraagstukken en uitdagingen in de samenleving van dien aard zijn, dat we slecht met het oprecht betrekken van eenieder op een structurele manier uit de problemen kunnen komen. Ik heb altijd gezegd dat de problemen en uitdagingen die we hebben zo groot zijn dat het partijpolitiek overstijgend is. Ik merk dat de president in die richting zich uitlaat”, haalt de NDP-fractieleider aan. Parmessar voert aan dat de NDP al had gewaarschuwd dat het Herstelprogramma zeer ambitieus was opgesteld en dat men bij de uitvoering problemen zou krijgen. Nu komt het helaas uit dat de regering niet in staat is geweest het programma uit te voeren. De president heeft niet kunnen aangeven welke concrete maatregelen op korte termijn genomen zullen worden om in de tegemoetkoming van de meest primaire levensbehoefte van de mensen te voorzien. “Dat stelt mij enorm teleur. Hoe gaan we de productie van de grond tillen als we op dit soort zaken geen aandacht vestigen. Het gaat nu ook erom dat volgend jaar zeer uitdagend eruitziet. We gaan nu een kwart van de begroting financieren uit leningen. Daarnaast is er in de afgelopen korte periode meer dan SRD 3 miljard extra geld gepompt in beleid in die samenleving. Dat maakt dat de koers omhoog is gegaan en verder omhoog zal gaan. In deze moeilijke periode is het ook dienstig dat wij concrete toezeggingen krijgen”, stelt Parmessar.

| starnieuws | Door: Redactie